Haaltert onderneemt actie om wateroverlast bij noodweer in te perken

De gemeente Haaltert werd de laatste tijd meermaals getroffen door noodweer. Het noodweer van zondag 4 juli spande daarbij de kroon. In een nieuw burgemeestersbesluit is er nu beslist om op korte termijn een aantal beken en grachten te laten ruimen. Het doel is om oppervlaktewater optimaal te laten afvloeien binnen de bedding. Zo wil het lokaal bestuur wateroverlast bij noodweer inperken.

Burgemeester Veerle Baeyens: “De voorbije weken was de schade door wateroverlast in onze gemeente ongezien. Om snel tot een aanpak rond het ruimen en kuisen van beken en grachten te komen, werd een burgemeestersbesluit genomen. We hopen met deze extra en snelle eerste inspanning, proactief volgende schade te voorkomen.”

Na het noodweer van de laatste tijd heeft de gemeente Haaltert onderzocht hoe het water in de toekomst vlotter afgevloeid kan worden. In een nieuw burgemeestersbesluit van dinsdag 6 juli laat de gemeente weten dat ze een aantal beken en grachten zal laten ruimen. Op die manier wil ze de openbare veiligheid bevorderen en ervoor zorgen dat het oppervlaktewater optimaal kan afvloeien binnen de bedding.

Dit zal op korte termijn gerealiseerd worden door 2 lokale aannemers – ASCOLO uit Herzele en MEGCO uit Ninove. Het lokaal bestuur kiest voor 2 aannemers omwille van hun beschikbaar materiaal en personeel in combinatie met de korte termijn waarop het lokaal bestuur de werken wil realiseren. De werken zullen in totaal ± 60 werkdagen van 8 werkuren in beslag nemen. In het belang van de openbare veiligheid en het beperken van de wateroverlast, trekt het bestuur hiervoor bijna 40.000 euro uit.

Conform de regelgeving, moeten de eigenaars doorgang verlenen aan deze aannemers. Er kan ook materieel geplaatst worden om de nodige werkzaamheden te verrichten. Als beplantingen de doorgang bemoeilijken kunnen deze – met de nodige zorg voor de omgeving – verwijderd worden, als dat invloed zou hebben op de waterproblematiek.

Voor vragen of meldingen kunnen de burgers terecht bij de dienst Ontwikkeling Openbare Ruimte op het nummer 053 85 86 07 of via mail openbareruimte@haaltert.be