© Google Maps

St.-Maria-Oudenhove: N462 week afgesloten door wegenwerken

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer zal een aannemer op maandag 9 augustus e.k. starten met wegenwerken aan het gedeelte van de N462 op het grondgebied Sint-Maria-Oudenhove, zijnde de Faliestraat (vanaf de Hazestraat), het Sint-Hubertusplein en de Brakelstraat. Het wegdek zal er een nieuwe toplaag in asfalt krijgen. Tevens zullen de naastliggende greppels vernieuwd worden (in gietasfalt).

Deze herstellingswerken zouden één week duren (afhankelijk van de weersomstandigheden). Volgens de voorziene planning zal op maandag 9 augustus het bestaande wegdek afgefreesd worden. De volgende twee dagen staat het opbreken van verzakkingen en het vernieuwen van de rioolkolken (+ inspectieput) op het programma. ’s Anderendaags, donderdag 12 augustus, is het asfalteren van het wegdek voorzien en ten slotte op vrijdag 13 augustus het aanleggen van nieuwe greppels en het aanbrengen van de wegmarkeringen.

Uiteraard zullen deze wegenwerken met verkeershinder en omleidingen gepaard gaan. Tijdens de gehele duur van de werken zal er geen doorgang zijn voor verkeer (ook niet van en naar hun woning voor de bewoners van het betrokken deel van de Faliestraat en Brakelstraat). De Openveldweg en het Sint-Hubertusplein zullen voor de bewoners wel bereikbaar zijn via de Oudenhovestraat (behalve op vrijdag 13 augustus). De voetpaden blijven overal beschikbaar; fietsers moeten omrijden via de Openveldweg, Oudenhovestraat en Processieweg (en omgekeerd). Voor het autoverkeer wordt een omleiding voorzien, over grondgebied Lierde en Brakel, via de Klemhoutstraat, Langestraat, Dorpsstraat, Steenweg/Brusselsestraat, Beekstraat, Watermolenstraat, Moriaanstraat, Molenberg, Kasteeldreef en Brakelstraat (en omgekeerd). Ook het openbaar vervoer (lijnbussen) zal een andere, aangepaste route volgen. Alle info hieromtrent zal op www.delijn.be terug te vinden zijn.

X