Kermisdinsdag: geen betalend parkeren maar toch opgelet

Terwijl onze (herhaalde) vraag hieromtrent telkens onbeantwoord bleef door mobiliteitsschepen Evert De Smet (N-VA), liet burgemeester Jenne De Potter (CD&V) ons wel weten dat, zoals voorgaande jaren, de parkeerwachters op (kermis)dinsdag 17 augustus geen controle zullen doen op de naleving van het betalend parkeren of op het gebruik van een parkeerschijf in de blauwe zones. Nog volgens het antwoord van burgemeester De Potter is dit duidelijk afgesproken met het parkeerbedrijf waarmee de stad samenwerkt, en zal dit ook op de (betaal)automaten aangegeven worden. De parkeerfirma beloofde eveneens dat de sms-functie zal uitgeschakeld worden.. Zes jaar geleden, in 2015, gebeurde het dat 31 automobilisten toch een retributiebon onder hun ruiterwisser vonden maar achteraf werden al die parkeerboetes nietig verklaard. De uitleg luidde toen dat er iets misgelopen was met de communicatie met het parkeerbedrijf waardoor dit toen (verkeerdelijk) dacht dat het op woensdag was dat er geen parkeercontrole moest gehouden worden.

Ofschoon de parkeerwachters dus komende dinsdag niet hun ronde zullen doen, is het echter toch opletten geblazen voor wie liever niet op de bon gaat en/of niet voor takelkosten wil opdraaien. Het is immers mogelijk dat er in bepaalde straten in en aan de rand van het stadscentrum waar normaal het betalend parkeren of de blauwe zoneregeling van toepassing is, die dag gedurende een bepaalde tijdsspanne helemaal niet mag geparkeerd worden omwille van de doortocht(en) van de Egmont Cycling Race. Zeker wie ’s voormiddags naar de markt komt afgezakt en er een heel dagje-uit wil van maken, moet opletten dat hij/zij zijn/haar wagen niet achterlaat op een plaats waar dit een tijdje later niet meer mag. Daar zal wél op toegezien worden door de politie. Ook her en der in deelgemeenten moet er die dag extra uitgekeken worden voor tijdelijke verkeersborden die een parkeerverbod aankondigen. Alle verkeersmaatregelen die naar aanleiding van voornoemde wielerwedstrijd genomen worden, vindt u terug in een ander recent NUUS-artikel (“Zottegem maakt wegen vrij voor Egmont Cycling Race”).

X