DE BROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE BARTHOLOMEUS


Geraardsbergen. De Broederschap van de Heilige Bartholomeus werkte – in samenwerking met de cultuurdienst van de stad Geraardsbergen – een wandeling uit langsheen het parcours van de processie van Plaisance. Tijdens deze wandeling wordt er hier en daar een zijsprongetje gemaakt om even stil te staan bij een bezienswaardigheid.
De app om deze wandeling zelf te beleven, is te vinden op de website van Visit Geraardsbergen. Dit jaar werd een audio-versie ingesproken om het voor de wandelaars nog aangenamer te maken. Met dit initiatief wil de Broederschap zowel inwoners van Geraardsbergen als toeristen de gelegenheid geven om eens langsheen het volledige parcours te wandelen.

Pastoor Frans gaf de doorslag

In het verleden was het niet altijd eenvoudig om voldoende dragers (8) te vinden voor het schrijn. Het is zelfs eens gebeurd dat slechts 4 dragers gedurende de ganse processie het schrijn moesten dragen. Dit probleem is verleden tijd. Vandaag de dag zijn er voldoende kandidaten om het schrijn te dragen. Aldus hebben verschillende dragers de fakkel overgedragen aan jongere ‘krachten’.
Pastoor Frans heeft de doorslag gegeven. Op het einde van de viering in 2014, die de processie inluidt,  sprak hij in zijn slotwoord over de Broederschap van de Heilige Bartholomeus. Voor de (ex)-dragers van het schrijn was dit een opsteker om op 30 augustus 2015 de Broederschap van de Heilige Bartholomeus officieel op te richten.

In de statuten stelt de Broederschap zich tot doel:

  • Het steunen van de activiteiten die tot doel hebben het promoten en steunen van de Processie van Plaisance,
  • Het mee in ere houden van het schrijn van de Heilige Bartholomeus,
  • Het mee in ere houden van de geplogenheden en het folkloristisch luik aansluitend op de Processie van Plaisance.

Gepaste lengte
Het is dan ook vanaf dat moment dat de oud-dragers in de Processie onmiddellijk achter het schrijn lopen. Op de stichtingsvergadering werd Patrick Franceus verkozen als confreriemeester, Jef Merckaert als sub-confreriemeester, scriptor werd Danny Kindekens en archivaris Johan Delcour. De confraters zijn tot op heden: Pol De Bou, Geert Fostier, Daan Franceus, Wim Franceus, Pieter-Jan Kindekens, Stany Vandesande, Steven Vandesande,. Marc Van Liefferinge, Dirk Schouppe, Jef Schouppe, Herman Schrever en Jeroen Schrever.

Om toegelaten te worden tot de Broederschap moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Voorgedragen worden door minstens 5 van de actieve dragers,
  • Van een aangepaste lengte zijn in functie van de andere dragers,
  • Behoren tot de katholieke geloofsgemeenschap,
  • Geen politiek mandaat uitoefenen.