©RV - Directeurs Go! Campus Ninove

GO! Campus Ninove start het nieuw schooljaar met 2 nieuwe directeurs

Op 1 september stapten 2 nieuwe directeurs de schoolpoorten binnen op GO! Campus Ninove. Els De Ridder vervangt Heinz De Paepe als directeur van GO! Basisschool De Kameleon en Christel Cock start als directeur van GO! Middenschool Ninove. Samen met Helga Van der Elst, directeur van GO! Atheneum Ninove, willen ze de scholen uitbouwen tot een plaats waar elke leerling van 2,5 tot 19 jaar zich een ‘VIP’ voelt en samen leert leren en leven.

Els (GO! BS Kameleon) : “Ik heb er heel veel zin in om samen met het gedreven ‘Kameleon’ team de school verder uit te bouwen. We zijn een ‘zorgbrede school’ die ijvert om onze leerlingen voor te bereiden op zoveel mogelijk situaties waarmee zij in de toekomst in contact kunnen komen. Dit kan enkel door een sterk uitgewerkte en uitgebreide zorg, wij streven als team naar onderwijs op maat van elk kind. Verder willen we als team vooral inzetten op goed onderwijs en leerwinst voor alle kinderen zowel op cognitief als op socio-emotioneel gebied. Uiteraard samen met het team, maar ook zeker in overleg en in samenwerking met de ouders, en met andere partijen die bij de school betrokken zijn. Ik heb vertrouwen in een goede en succesvolle samenwerking!”

Christel (GO! MS Ninove): “Graag wil ik de bestaande ‘STER-visie’ in GO! Middenschool Ninove verder concretiseren. Onze school moet een aangename plaats zijn waar elke leerling zich thuis voelt, waar elke leerling goed en graag leert, waar elke leerling groeit. Samen met ons schoolteam werken we niet alleen aan kennisoverdracht maar willen we ook onze leerlingen vormen tot zelfbewuste jongeren. Onze leerlingen laten we groeien in zelfvertrouwen, zodat ze hun eigen sterktes en werkpunten ontdekken en kunnen benoemen. We begeleiden hen intensief zodat ze groeikansen (be)grijpen, hun grenzen verleggen en ondersteuning vragen indien nodig.”

Helga (GO! Atheneum Ninove): “Als directeur van het Atheneum verwelkom ik graag mijn twee nieuwe collega’s Els De Ridder en Christel Cock. Onze drie scholen bevinden zich op éénzelfde campus waardoor wij samen een waardevolle schoolloopbaan kunnen bieden aan onze leerlingen. We helpen onze jongvolwassenen bij het maken van verantwoorde keuzes, gebaseerd op talenten , doorzettingsvermogen en toekomstperspectieven. Deze begeleiding wordt gerealiseerd door een warm lerarenteam en een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding. Vanuit het Atheneum kunnen onze leerlingen met de nodige fierheid aan een nieuw hoofdstuk beginnen, enerzijds kunnen zij verder studeren aan de hogeschool of universiteit; anderzijds kunnen zij starten op de arbeidsmarkt.”