Zottegem: wegen vrij voor Ronde voor wielertoeristen

De traditie wil dat daags vóór de wielerklassieker Ronde van Vlaanderen (dit jaar was dat op 4 april) duizenden wielertoeristen uit binnen- en buitenland ‘hun’ Ronde rijden, onder de noemer We Ride Flanders. Nadat dit verleden jaar wegens de coronapandemie helemaal niet kon, was het in het voorbije voorjaar ook nog niet realistisch en veilig genoeg om deze wielertoeristenversie van de Ronde van Vlaanderen toen al te kunnen organiseren en werd ervoor gekozen om We Ride Flanders uitzonderlijk uit te stellen tot komende zaterdag 18 september. De deelnemers kunnen kiezen voor een fietstocht van 74, 142, 177 km (elk met start en aankomst in Oudenaarde) of 235 km (met vertrek in Antwerpen en aankomst in Oudenaarde). Dit recreatieve wielerevenement zal ook over Zottegems grondgebied passeren en met het oog op een veilig verloop van die doortochten zijn volgende speciale verkeersmaatregelen voorzien:

  • Parkeerverbod van 6 tot 16 uur
    Paddestraat, Penitentenlaan (gedeelte tussen Romeins Plein en Knutsegem), Knutsegemstraat, Kluisstraat, Pastoriestraat, Meileveld (tussen Pastoriestraat en Traveins), Traveins, Kruiswaterplein (tussen Traveins en Sint-Goriksstraat), Sint-Goriksstraat (tussen Kruiswaterplein en Langendries), Langendries, Lieve Heerstraat, Opstalstraat (tussen Provinciebaan en Lindekouter), Lindekouter, Lindebeekstraat, Pierkenstraat (tussen Bierman en Lindebeekstraat), Schoolstraat (tussen Koollochting en Breistraat), Breistraat (tussen Schoolstraat en grensscheiding Gavere), Lindestraat (tussen Lindebeekstraat en Sleiekouter), Sleiekouter (tussen Lindestraat en Provinciebaan), Bosstraat, Saffelstraat, Kruisdreef, Nieuwegestraat en Sparrenbosdreef.
  • Eenrichtingverkeer van 6 tot 16 uur
    Paddestraat (alleen toegelaten richting Romeins Plein), Knutsegemstraat (richting Kluisstraat), Kluisstraat (richting Rijkestraat), Pastoriestraat (richting Meileveld), Sint- Goriksstraat (richting Langendries), Spelaanstraat (richting Gentsesteenweg), Ter Kameren (richting Buke), Rijkbos (richting Elenestraat), Molenbeekstraat (richting Baron I. della Failleplein), Lindekouter (richting Lindebeekstraat), Sleiekouter (tussen Lindestraat en Provinciebaan, richting Provinciebaan), Bosstraat (richting Saffelstraat), Saffelstraat (richting Gentsesteenweg), Kruisdreef (richting Nieuwegestraat), Nieuwegestraat (deel tussen Kruisdreef en Steenweg op Aalst, richting Steenweg op Aalst) en Sparrenbosdreef (richting Balegem).