Illustratief archiefbeeld politie interventie station Zottegem

Verschillende PV’s na ‘overlast’-actie politie in stationsbuurt

De politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem voerde op 8 september 2021 een controleactie uit in het kader van de eerste schooldagen. De actie spitste zich toe op de treinstations in Zottegem en verliep in samenwerking met Securail. Er diverse PV’s uitgeschreven.

“Heel wat jongeren begeven zich met de trein om naar de verschillende scholen binnen onze politiezone. Dit zorgt voor een hogere bezettingsgraad van de treinen en in de stationsgebouwen”, duidt men de actie bij de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. “Rekening houdende met de intussen afgezwakte maatregelen rond COVID-19, willen we als politiezone, in samenwerking met SECURAIL, een krachtig signaal geven door onze zichtbare aanwezigheid op overlastgevoelige locaties. Het actiepunt “overlast” is door zijn complexe karakter moeilijk exact te definiëren. De overlast in het station kan vooral omschreven worden als claimgedrag, waarbij de doorgangen en de tunnel deels bezet worden. Dergelijk gedrag zorgt voor een verhoging van het onveiligheidsgevoel bij de treinreizigers. Met deze actie, waarbij we geüniformeerd aanwezig zijn, proberen we ook om een vertrouwensband op te bouwen met de aanwezige jongeren, willen we potentiële daders ontmoedigen en daders van feiten op heterdaad betrappen. Er werd eveneens gefocust op verkeersonveilig gedrag op de openbare weg in het algemeen en in de schoolomgeving(en) in het bijzonder.”

Een overzicht van de resultaten van de actie

  • 2 O(nmiddellijke) I(nningen) voor het niet dragen van de veiligheidsgordel
  • 2 OI’s voor het parkeren aan gele onderbroken strepen
  • 1 P(roces)V(erbaal) voor een niet gekeurde personenauto
  • 1 OI voor het parkeren op het trottoir
  • 1 PV voor inbreuken op het voorlopig rijbewijs (rijbewijs M18 met passagier zonder rijbewijs + geen “L”)
  • 1 PV voor een onverzekerde bromfiets
  • 1 PV voor een opgedreven bromfiets
  • 1 bromfiets werd in beslag genomen omwille van vermoeden van niet-verzekering
  • 1 waarschuwing voor een slecht leesbare kentekenplaat van een bromfiets
“We hopen dat deze actie zich vertaalt naar een verhoogde bewustwording van het verkeersgedrag en een verminderd verkeersonveilig gedrag rond de schoolbuurt”, geeft men vanuit de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem nog mee.
X