Presentatie boek “de Sint-Bonifatiuskerk Munte, erfgoed en symboliek”

In samenwerking met vzw uitMUNTend

 
Dit prachtig geïllustreerd boek met een fijne lay-out, geeft een historische achtergrond zonder weerga van de Sint-Bonifatiuskerk in Munte. Bernadette Van Damme beschrijft het kerkelijk erfgoed en haar symboliek biedt een schat aan informatie die deze kleine landelijke kerk ruimschoots overstijgt. Je kan het boek bestellen via vzw​uitm​unte​nd@​gmail.​com
Bernadette Van Damme verteld hoe het boek tot stand kwam:
Toen ik vorig jaar in de maand augustus vertelde dat ik een boek zou schrijven over de Sint-Bonifatiuskerk van Munte, kreeg ik meestal de vraag: ‘Hoe kom je er bij om over de kerk een boek te schrijven? Het is toch maar een dorpskerk’.
Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat het oorspronkelijk de bedoeling was om een kleine brochure te maken. Maar bij de samenstelling ervan bleek dat er toch heel wat degelijke informatie beschikbaar was zodat het uitgroeide tot dit boek. Gedurende een jaar van onderzoeken en speuren zijn nog ongekende maar belangrijke kerkschatten ontdekt.
Mijn fascinatie voor kerkenbouw en de decoratie ervan werd nog meer gestimuleerd tijdens mijn driejarige opleiding als toeristische gids. Bij de voorbereiding van de proefrondleidingen kon ik me verdiepen in de kerksymboliek. Later viel het me op dat dit onderwerp vaak als verhaaltjes of zoethoudertjes werd beschouwd. Tijdens mijn vele gidsbeurten in kerken constateerde ik hoe weinig men afwist van kerksymboliek. Maar het loont de moeite om eens af te stappen van de 21ste eeuw mentaliteit en om te proberen je in te leven het gedachtengoed van de eerste christenen en de middeleeuwer, wat niet altijd gemakkelijk is ..
Het verhaal van de Sint-Bonifatiuskerk is nauw verweven met de geschiedenis van Munte, dus ook dat item komt aan bod in het boek. De huidige kerk dateert van de tweede helft van de 19de eeuw en vervangt de eerste kerk die zich zeker vanaf begin de 12de eeuw bevond in de Torrekensstraat waar nu het kerkhof is. Ondertussen is deze nieuwe kerk een beschermd monument en erkend als bouwkundig erfgoed.
Op 13 september is het net 155 jaar geleden dat pastoor Vander Donckt de allereerste misviering opdraagt in deze kerk. En 160 jaar geleden, op 15 september 1861 werd de oude kerk gesloten omdat ze te bouwvallig was. Ze zal uiteindelijk volledig afgebroken worden in 1888. De kerken vormen een onderdeel van onze cultuur en daarvoor is het belangrijk dat we ook begrijpen wat het allemaal betekent. Ik hoop dat dit boek daartoe bijdraagt.
Het is dankzij velen dat dit boek kon gerealiseerd worden, de Kerkraad, Erfgoed Viersprong en de vzw uitMUNTEnd die de uitgave van het boek op zich nam. Bijgestaan door Anne-Mie Hautekeete is met haar technische, logistieke, creatieve geest, Herman Vanden Meerschout
Voor zijn prachtige foto’s Chris Bossu heeft de Latijnse teksten omgezet in een begrijpelijke taal, dochter Katrien voor de taalcorrectie mijn echtgenoot Jos die me stimuleerde om het boek te schrijven en die deze tentoonstelling realiseerde.
X