Haaltert huldigt duurzame helden en ondertekent SDG-engagementsverklaring

Van 18 tot 25 september 2021 vieren we de 6de verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Daarom organiseerde de VVSG voor de 4de maal op rij de Week van de Duurzame Gemeente. En Haaltert deed mee. Daarom ondertekende het lokaal bestuur de SDG-engagementsverklaring én zetten we onze Haaltertse duurzame helden in de kijker.

Met het officieel ondertekenen van de SDG-engagementsverklaring neemt Haaltert de verantwoordelijkheid om duurzame ontwikkelingen op het grondgebied te verwezenlijken. Tijdens de week van de duurzame gemeente wou het lokaal bestuur ook de lokale klimaathelden, die zich elke dag opnieuw inzetten voor het klimaat, in de bloemetjes zetten door hen officieel te huldigen op 19 september tijdens de activiteiten voor Autovrije Zondag.

Phaedra Van Keymolen, schepen van leefmilieu: “De kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De vertaalslag maken van internationale doelstellingen naar het lokale niveau is niet altijd eenvoudig. Toch kan iedereen zijn steentje bijdragen: jouw school, jouw bedrijf,… maar ook elke burger! Als individu of als lokaal bestuur kunnen we helaas honger, oorlog of ongelijkheid niet uit de wereld helpen, maar we onderschatten soms hoe een groot verschil vele kleine acties kunnen maken. Onze lokale duurzame helden bewijzen dat!”

In 2021 ligt de focus op helden die door hun acties bijdragen aan ecologische duurzaamheid. Inwoners konden zichzelf of anderen kandidaatstellen via het e-loket. Op basis van de inzendingen kwam de dienst Leefmilieu tot onderstaande helden:

  • Cinderella Sonck
  • GO! Basisschool De Krekel
  • Herman Gees
  • Michaël Piron
  • Bram Vandensteen
  • Puur jou
  • Fietsersbond Haaltert