Pieter Boussemaere komt naar Haaltert met 10 klimaatacties die werken

De klimaatverandering zorgt ontegensprekelijk voor problemen. Toch lijkt het nog vaak een ver-van-ons-bed-show. Daarom haalt het lokaal bestuur Pieter Boussemaere, auteur, adviseur en docent klimaat & wereldgeschiedenis, naar Haaltert. Tijdens zijn lezing 10 klimaatacties die werken vertrekt hij van naakte feiten. Het is een praktische lezing waarmee het lokaal bestuur geïnteresseerden doelgerichte oplossingen wil aanbieden.

Phaedra Van Keymolen, schepen van leefmilieu: “De klimaatverandering is dé uitdaging van de 21ste eeuw. De klimaatrapporten zijn duidelijk: er is actie nodig! Ons beschermen tegen extreem weer is goed. Beter is het om de oorzaak aan te pakken en daar moeten we ook lokaal ons steentje aan bijdragen o.a. door hernieuwbare energie te stimuleren, de C0²-uitstoot te verminderen maar ook door onze inwoners goed te informeren want dit wereldwijde probleem werkt verwarring in de hand door zijn complexiteit. Het is niet alleen een boodschap van alarm, maar ook van hoop. We moeten durven veranderen… voor ons klimaat”

Pieter Boussemaere is auteur en docent klimaat & wereldgeschiedenis aan de Vives Hogeschool in Brugge. Hij is al jaren een veelgevraagd spreker en fungeert geregeld als adviseur (o.m. voor Europese Commissie & Vlaamse Overheid omtrent klimaateducatie). In 2018 verscheen zijn recentste boek Tien klimaatacties die werken (Standaard Uitgeverij, 2018), dat eind 2021 een grondige update kreeg. Daarin vertrekt hij van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek biedt hij 10 individuele acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. Het is een praktische lezing voor wie zijn steentje wil bijdragen en op zoek is naar doelgerichte oplossingen.

Hij schreef eerder al Eerste hulp bij klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een milieuprobleem (Davidsfonds, 2015) en De langste reis. Op zoek naar het ontstaan van de mens (Davidsfonds, 2012). In 2016 publiceerde hij de opmerkelijke resultaten van een enquête die peilde naar de klimaatkennis van Vlaamse leerkrachten in opleiding. In 2019 schreef hij mee aan het ‘A net-zero greenhouse gas emissions Belgium 2050‘-rapport dat de contouren uittekent richting een koolstofarm België.