Schermclub Excalibur laat hun leden dit seizoen gratis sporten

De Herzeelse schermclub heeft de trainingen na bijna een jaar opnieuw opgestart. Vorig jaar werd het seizoen in september opgestart met strenge veiligheidsmaatregelen. Er werden geen nieuwe leden toegelaten en de clubmaatregelen zorgden ervoor dat er beperkt, maar veilig geschermd kon worden tijdens de coronapandemie. Maar daar kwam de laatste week van oktober abrupt een einde aan toen alle indoor sporten door de overheid verboden werden.

Vanaf juni werd indoor sporten terug toegelaten, maar het schermseizoen loopt van september tot juni. Heropstarten was dus geen optie voor schermclub Excalibur, ook omdat veel leden in hun examens zaten.

Voor veel sportclubs was de verplichte sluiting een dikke streep door de rekening. Er konden geen traditionele eetfestijnen of andere activiteiten ingericht worden, wat voor veel clubs een bron van inkomsten zijn. Zowel de gemeente Herzele als de Vlaamse Schermbond hadden subsidies voorzien om deze periode voor de sportclubs wat draaglijker te maken.

Aangezien de leden vorig jaar maar twee maanden konden schermen, heeft het bestuur beslist, om dit jaar geen lidgeld en schermlicentie aan te rekenen aan haar leden. De subsidie van de gemeente en de schermbond worden integraal gebruikt om de kosten hiervoor te dekken. Ook legt de clubkas de resterende kosten bij. Wie vorig jaar lid was, mag dit seizoen dus gratis schermen.

Het clubbestuur is de gemeente Herzele, de sportdienst, de sportadviesraad en de Vlaamse Schermbond dan ook heel dankbaar voor deze opportuniteit. Voor veel mensen is dit financieel ook niet de gemakkelijkste periode geweest. En heel wat leden of hun ouders werken in de medische sector. Ook om deze mensen te bedanken steunt het bestuur hen graag, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Het schermseizoen is ondertussen opnieuw opgestart en de vele blije gezichten bij de leden en de ouders, geeft de club opnieuw energie om de wapens op te nemen en er terug in te vliegen.

Ook nieuwe leden zijn opnieuw welkom. Met de sportpas van de gemeente Herzele kunnen jongeren en volwassenen gratis leren schermen tot 1 november. Een sportpas kan gratis aangevraagd worden op de sportdienst van Herzele. Alle info staat ook op de website www.schermclubexcalibur.be