Tot 88.000 euro extra subsidies voor stad Zottegem om klimaatplan uit te voeren

Gisteren besliste Stad Zottegem om het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) van de Vlaamse overheid te ondertekenen en zich te engageren voor het behalen van gezamenlijke klimaatdoelstellingen. Met dit pact slaan Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar om samen de nodige transitie in energie- en klimaatbeleid waar te maken. Bovendien kan Stad Zottegem dankzij dit engagement tot 88.000 euro extra subsidies ontvangen om haar klimaatplan uit te voeren.

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact beklemtoont de sleutelrol van steden en gemeenten in het Vlaamse klimaat- en energiebeleid. De focus ligt op vier thema’s: vergroening, inzetten op hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en aanpakken van de droogte- en waterproblematiek.

“De engagementen waartoe we ons verbinden met dit pact sluiten nauw aan bij de acties uit ons stedelijk klimaatplan,” licht schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V) toe. “Het overschakelen naar ledlampen voor openbare verlichting is er bijvoorbeeld één van. Daar zijn we in Zottegem al enkele jaren met bezig. Net zoals het verminderen van de CO2-uitstoot van de eigen gebouwen, ook daarvoor zijn al een aantal energiebesparende maatregelen in verschillende stadsgebouwen genomen.”

Met ondersteuning van Vlaanderen, Solva en de provincie Oost-Vlaanderen zal het stadsbestuur extra maatregelen en acties rond de vier thema’s van het pact uitwerken en uitvoeren.

Meer weten?

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact kan je hier nalezen: Lokaalbestuur.vlaanderen.be/relance/lokaal-energie-en-klimaatpact-lekp.