Archiefbeeld

Alle vier vormselvieringen dit weekend in kerk Bevegem

Opgelet: foute info in Infokrant Egmont

Zoals verleden jaar trok de coronacrisis ook in het voorbije voorjaar een streep door de eerstecommunie- en vormselvieringen die normaal ieder jaar tussen Pasen en Pinksteren plaatsvinden. Alhoewel de vaccinatiecampagne toen op gang begon te komen, zag het er toch naar uit dat deze vieringen opnieuw niet in die periode zouden kunnen doorgaan en daarom besloten de Vlaamse bisschoppen reeds op 8 februari om de eerstecommunie- en vormselvieringen net als verleden jaar uit te stellen tot na de zomervakantie. Daaropvolgend besliste het bisdom Gent om, ook zoals vorig jaar, de vormselvieringen opnieuw te laten doorgaan in september, gespreid over drie weekends en voor het dekenaat Zottegem meer bepaald in het komende weekend van 25-26 september.

De aandacht wordt er op gevestigd dat de vier vormselvieringen allemaal zullen plaatsvinden in de H. Hartkerk van Bevegem, dus niet in andere plaatselijke parochiekerken zoals verkeerdelijk aangekondigd werd in het magazine Infokrant Egmont. De vieringen zijn als volgt geregeld:

  • op zaterdag 25 september

om 14 uur voor 50 vormelingen uit Bevegem, Grotenberge en Strijpen

om 16 uur voor 22 vormelingen uit St.-Maria-Oudenhove en St.-Goriks-Oudenhove

om 18 uur voor 23 vormelingen uit Velzeke, Elene, Leeuwergem en Oombergen

  • op zondag 26 september

om 9 uur voor 39 vormelingen uit Zottegem-centrum, Erwetegem en Godveerdegem

Er zijn dus 134 vormelingen in totaal. Voegen wij hier nog aan toe dat er ingevolge de coronaversoepelingen geen beperking meer van toepassing is wat betreft het aantal aanwezigen bij kerkdiensten. Wel geldt de mondmaskerplicht nog (behalve voor < 12-jarigen). Ingevolge deze bijzondere vieringen zullen tijdens het komende weekend een drietal gewone missen wegvallen, nl. de zaterdagavondmis in Bevegem (normaal om 17 uur) alsook op zondag de vroegmis in de dekenale kerk (8u30) en de mis van 9u45 in Sint-Maria-Oudenhove.