Illustratieve afbeelding Hoogstraat

Leegstaande bedrijfsgebouwen in Zottegem geïnventariseerd

Door de Vlaamse Gemeenschap is de inventaris van de geregistreerde leegstaande en verwaarloosde onroerende bedrijfsgoederen op Zottegems grondgebied bekendgemaakt.

Deze inventaris ligt voor iedereen nog ter inzage tot en met vrijdag 29 oktober bij de stedelijke dienst wonen (op de tweede verdieping) in het Administratief Centrum Sanitary aan de G. Schockaertstraat, elke werkdag van 9 tot 12 uur (na afspraak). Ook tot die datum kan men een bezwaarschrift indienen of wanneer een dergelijke bedrijfsruimte niet geregistreerd werd. Dit moet gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan de Vlaamse Regering (Departement Omgeving – leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten), Koning Albert II-laan 20 / bus 8 te 1000 Brussel.

X