Geraardsbergen, Zottegem, Oudenaarde, Brakel, Zwalm en Ronse willen meer mensen aan de slag

VDAB Oost-Vlaanderen werkt samen met SEVA en zes gemeentebesturen aan een sterkere arbeidsmarkt in de regio Vlaamse Ardennen.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) sloot een samenwerkingsakkoord af met de cluster van lokale besturen in de regio Vlaamse Ardennen. Dit partnerschap is een voorbeeld van hoe VDAB als arbeidsmarktregisseur iedereen helpt die werk zoekt, heeft en geeft op de regionale arbeidsmarkt.

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel.

Voor Vlaams minister van Werk Hilde Crevits is een versterkte samenwerking tussen VDAB en lokale besturen één van de hefbomen in het bereiken van die ambitie. VDAB en de lokale besturen regio Vlaamse Ardennen engageren zich om samen bij te dragen aan deze ambitie.

Het is niet de eerste keer dat VDAB Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst sluit met een cluster van lokale besturen. Na de akkoorden met de gemeenten uit de regio’s Meetjesland, Scheldeland en regio Leie & Schelde, is het nu de beurt aan zes gemeenten in de regio Vlaamse Ardennen.

De lokale besturen van Brakel, Geraardsbergen, Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Zwalm engageren zich om die gedeelde ambitie waar te maken aan de hand van een concreet en meetbaar actieplan. De partijen werken samen aan de drie centrale thema’s van dit akkoord: “Meer mensen aan de slag”, “Sterke werkgeversbenadering” en “Levenslang leren”.

De overeenkomst gaat in op 15 oktober 2021 en loopt tot en met 31 december 2025.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits is trots op dit initiatief: “VDAB heeft samen met de lokale besturen de ideale sleutel in handen om werkzoekenden toe te leiden naar openstaande, lokale jobs. Dat VDAB nu samen met een hele cluster aan lokale besturen in de regio Vlaamse Ardennen de handen in elkaar slaat, kan ik alleen maar toejuichen. Lokale besturen en organisaties weten heel goed wat er lokaal leeft, waar de grootste noden zijn en hoe daarop in te spelen. Hoe meer samenwerkingsverbanden, hoe beter. We hebben iedereen nodig om onze ambitie van 80% werkzaamheidsgraad te halen.”

Freddy Van Malderen, provinciaal directeur van VDAB Oost-Vlaanderen gelooft in de lokale aanpak: “Als je spreekt over de arbeidsmarkt, moet je het, naast werk, ook hebben over huisvesting, mobiliteit, onderwijs, economie en welzijn.  Met deze overeenkomst bundelen we alle krachten en expertise op het lokale niveau. We gebruiken het lokale netwerk als hefboom om de werkzaamheidsgraad in de Vlaamse Ardennen duurzaam te verhogen. Het komt er dus op aan om gestalte te geven aan de slogan  ‘samen sterk voor werk’!”

Deze overeenkomst wordt ook gedragen door SEVA, de vereniging voor Sociale Economie Vlaamse Ardennen. Voorzitter van SEVA en schepen in Geraardsbergen, Véronique Fontaine getuigt: “De intense samenwerking tussen de VDAB en de lokale besturen is essentieel om onze arbeidsmarkt te versterken. Zo kunnen we samen de uitdagingen van onze regio aanpakken en de vinger op de pols houden.”

Gisteren had de officiële ondertekening plaats van deze overeenkomt in Brakel.

X