Burgemeester daagt oppositieraadslid uit voor “pils-proeverij”.

Op de agenda van de Lierdse gemeenteraad van maandag 25/10/2021 stond het vastleggen van de nieuwe drankprijzen in OC De Lier. Daar de concessie van tien jaar was afgelopen schreef de gemeente hiervoor terug een aanbesteding uit. Er kwamen drie offertes binnen en het was uiteindelijk dezelfde leverancier die het contract binnenhaalde. Geen probleem dus zou men denken doch niets is minder waar.

De prijzen veranderen weliswaar in het voordeel van de verbruiker doch ook het drankenassortiment is veranderd.  Open VLD-raadslid Nina De Smet stelde zich hier vragen bij. Waarom wordt bijvoorbeeld een smaakvolle en veelvuldig gedronken pils zoals Jupiler vervangen door een quasi onbekend merk?

Burgemeester Jurgen Soetens (Voor Lierde) legde uit dat er bij overheidsopdrachten geen merknamen genoemd mogen worden en er in de aanbesteding dus prijs gevraagd werd voor pils, abijbier, kriekebier, … en dus niet voor Jupiler, Westmalle,  Lindemans, e.d.. De meedingende leveranciers gaven dus hun goedkoopste producten op en hierdoor wordt het drankenassortiment natuurlijk grondig gewijzigd.

Na het uiteenzetten van deze gevolgde procedure wees burgemeester Soetens erop dat o.a. de pils goedkoper zal worden en dat er toch niemand het smaakverschil van deze pils zal proeven. Oppositieraadslid Nina De Smet beweerde echter het tegendeel en spontaan daagde burgemeester Jurgen Soetens haar uit om eventueel ten gepaste tijden eens de proef op de som te nemen. Zonder enige aarzeling aanvaarde mevr. De Smet deze uitdaging en beweerde vol zelfvertrouwen om alle voorgeschotelde gangbare pilsbieren te zullen herkennen.

Op de raad zelf werden er natuurlijk verder geen concrete afspraken gemaakt voor het organiseren van deze “pilsproeverij” doch wie beide partijen een beetje kent weet dat ze er allebei zeer waarschijnlijk zullen voor gaan om van deze uitdaging een leuk publiek gebeuren te maken. Een “challenge avond” in OC De Lier of een “Wedden dat?” op het plein te Sesjans? We wachten vol spanning af wat het worden zal.

Wel willen we al verklappen dat de burgemeester het waarschijnlijk zeer lastig zal hebben om Nina’s, door  jarenlange carnavalsdeelname ontwikkelde, smaakzin en “pilskennis” te evenaren.

Wastyn Bert