Secundaire wegen op sommige plaatsen gevaarlijk glad!

De eerste vorst, gepaard met aangevroren regen en plaatselijk lichte sneeuw, kan voor gevaarlijke situaties zorgen op de wegen. Wees voorzichtig en pas uw rijstijl en snelheid aan.

De Bron Zottegem maakt zorgcampus toegankelijker

Met het oog op zorgverbreding en zorgcontinuïteit voor zowel mensen met nog een zekere zelfstandigheid als voor ouderen die helemaal zorgafhankelijk zijn, werd door De Bron Zottegem een volledig nieuwe zorgcampus gerealiseerd aan de Marie Popelinstraat in de wijk Lelie, op de site achter het AZ Sint-Elisabeth waarvan vzw De Bron een zusterorganisatie is.

Sinds een viertal maanden zijn alle diensten en activiteiten van het zorgverleningspakket dat De Bron aanbiedt – assistentiewoningen, dienstenchequeonderneming, dagverzorgingscentrum, woonzorgcentrum, kortverblijf/zorghotel en lokaal dienstencentrum – op die nieuwe locatie gecentraliseerd en operationeel. Teneinde vooral ten behoeve van kwetsbare en minder mobiele personen de toegankelijkheid op en rond de nieuwe zorgcampus te optimaliseren, heeft vzw De Bron kortelings ook zelf geïnvesteerd in de aanleg van twee bijkomende rolstoeltoegankelijke paden. Hierdoor kan er nu van vier verbindingswegen tussen het Sint-Elisabethziekenhuis en het nieuwe gebouwencomplex van De Bron gebruikgemaakt worden.

X