N-VA Zottegem veegt polsbandjes van tafel: “Het CST is een beperking van onze vrijheid en moet zo snel mogelijk verdwijnen”

Meerderheidspartij N-VA Zottegem heeft het voorstel van Open VLD Zottegem om via de stad Zottegem CST-polsbandjes aan te bieden om de horeca te ondersteunen van tafel geveegd. Raadslid Peter Lagaert gaat hierbij van leer tegen het Corona Safe Ticket. “Door de strot geramd vanuit de federale regering”

De CST-polsbandjes konden volgens Open VLD-bestuurslid Lieve Vander Hauwert nuttig zijn ter ondersteuning van de horecasector en  alle andere sectoren waar vanaf 1 november 2021 voor gasten de verplichting geldt een Corona Safe Ticket voor te leggen vooraleer ze de zaak (of het evenement) mogen betreden. Lees hierover meer via deze link.

N-VA Zottegem reageert naar eigen zeggen ontzet op het voorstel.

“Nog los van het feit dat dit voorstel praktisch totaal onhaalbaar is, is het ook volstrekt onliberaal, maar erger nog, vooral heel stigmatiserend”, reageert N-VA-gemeenteraadslid Peter Lagaert fel. “Sinds 1 november is het CST ook in Vlaanderen verplicht voor een bezoek aan de horeca en voor deelname aan evenementen. Open VLD Zottegem diende voor de gemeenteraad van 15 november een voorstel in om in de Zottegemse horeca polsbandjes in te voeren, ter vervanging van het CST. Voor N-VA Zottegem is dat totaal onaanvaardbaar. Nationaal is de N-VA tegen deze recente CST-maatregel, maar hij is door de federale regering door de Vlaamse strot geramd. Het ultieme doel van het CST is niet bescherming tegen het virus, zoals men ons zo graag doet geloven, maar mensen aansporen zich te laten vaccineren. Met een vaccinatiegraad van 93 % is dit in Vlaanderen nagenoeg niet aan de orde.”

“Bovendien helpt het CST niet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Gevaccineerde mensen kunnen het virus nog steeds doorgeven, maar krijgen nu via het CST een vrijgeleide om dat gezellig onder elkaar te doen. Een soort “license to ill. Het CST zichtbaar maken via een polsband zou onze samenleving nog meer verdelen in zogenaamd ‘goede’ gevaccineerde mensen en ‘slechte’ niet-gevaccineerde mensen. Wij zijn uiteraard 100 % voor vaccinatie, maar laten we niet vergeten dat vaccinatie niet verplicht is en er nog altijd keuzevrijheid is.”

“De verantwoordelijkheid voor de controle van het CST ligt bij de horeca en bij organisatoren van evenementen, wat op zich bijzonder kwalijk is. Voor de kerstmarkt en voor carnaval is de stad als organisator verplicht om controles uit voeren. Dat moet ze zo praktisch mogelijk organiseren, wellicht – ironisch en jammer genoeg – met gebruik van polsbandjes. Hier gaat het echter om eenmalige evenementen, vergelijkbaar met een fuif of een festival, waarbij een polsbandje voor een beperkte periode toegang verleent tot het event. Wat Open-VLD voorstelt is om dit permanent in te voeren in de Zottegemse horeca.”

“Het CST is een echte beperking van onze vrijheid en moet voor mij zo snel mogelijk verdwijnen. Het zet bovendien de deur open naar nog meer beperkingen en controles, die door het uitroepen van de ‘epidemische noodtoestand’ en (op basis daarvan) het activeren van de recent goedgekeurde en juridische bijzonder krakemikkige Pandemiewet niet via het parlement moeten passeren. Een zeer zorgwekkende evolutie. Ben ik blij dat ik mandataris ben voor de N-VA en niet voor de Open-VLD.”