Langer solliciteren voor twee jobs bij stad Zottegem

In een eerder NUUS-bericht (zie via deze link) kon u lezen dat de stad toen op zoek was naar een vijftal nieuwe medewerkers die hiervoor tot 29 oktober ll. konden kandideren. Voor twee van die vacatures is die sollicitatietermijn nu verlengd tot en met komende vrijdag 26 november.

Het betreft de aanwervingen, beide voor onbepaalde duur, van een halftijdse theatertechnicus (opbouw, afbraak, bediening technische omkadering bij voorstellingen en onderhoud apparatuur en theaterinfrastructuur) en van een voltijdse technisch assistent centrumonderhoud (onderhoud straten en pleinen, plaatsen/verwijderen signalisatie en verkeersborden, logistieke ondersteuning bij organisatie van festiviteiten). Alle informatie over functie en profiel, aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedure enz. is op www.zottegem.be terug te vinden, bijkomende inlichtingen bij de personeelsdienst via 09 364 64 75. De selectie gebeurt door het externe bureau CC Select uit Brussel.