Gemeente Brakel verlicht mee de druk op de scholen

Jeugdvoetbal ligt stil in Brakel vanaf volgende week

De evolutie van de coronacijfers is zorgwekkend. Daarom besliste het college van
burgemeester en schepenen vorige week reeds tot een aantal maatregelen, zoals het
annuleren van gemeentelijke evenementen. Het aantal besmettingen binnen de
gemeente, het aantal opnames in de ziekenhuizen en in intensieve zorgen, de incidentie
van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners en de ratio blijft echter verder stijgen.
Die stijging is ook voelbaar bij de lokale sportclubs. In het bijzonder in het jeugdvoetbal
blijken er meerdere besmettingen te zijn. Die hebben impact op de scholen en de
examens die die op komst zijn. De ambitie om de druk op de zorg te helpen verlichten en
daarnaast het risico op kruisbestuivingen tussen jongeren in scholen en vervolgens in
sportclubs te vermijden, leidt tot extra maatregelen vertelt burgemeester Stefaan Devleeschouwer.
“Gezondheid en school gaan voor op het sportieve
Door de evolutie die zich sinds 17 november 2021 verder zet en rekening houdend met
signalen uit lokale voetbalclubs, werden na een digitaal overleg met vertegenwoordigers
van lokale voetbal- en volleybalclubs extra maatregelen genomen. Deze komen bovenop
de maatregelen die de federale regering vandaag nam.
Vanaf 29 november 2021 tot en met 31 december 2021 zijn onderstaande maatregelen
van kracht op het grondgebied van Gemeente Brakel:
 sluiten van de gemeentelijke sporthal;
 een verbod op jeugdvoetbal (matchen en trainingen) tot en met de U17;
 een verbod op jeugdvolleybal (matchen en trainingen) tot en met de U16.
Het zwembad blijft wel open: dit omdat vele jongeren nog een zwemachterstand kennen
en zwemmen een levensnoodzakelijke vaardigheid is. Via de maatregelen wil Gemeente
Brakel de druk op de zorg en scholen verlichten, zodat ook de examens kunnen
doorgaan.”