Leerlingen Richtpunt Zottegem hebben bemerkingen bij fietspad Balegem/Zottegem

De leerlingen van de MOS-werkgroep van Richtpunt Campus Zottegem hebben bemerkingen bij het pas aangelegde fietspad Zottegem Balegem/Zottegem. 

“We beginnen onze tocht bij de aansluiting van de bestaande route aan de overweg van de N46. Wat ons hier opvalt is de zichtbaarheid van de palen met het verkeersbord. Zowel voor fietsers maar  ook voor de andere weggebruikers kan dit beter zichtbaar met volgende uitrusting:  Om de overwegen veiliger te maken hadden wij de suggestie geven om alle overwegen te voorzien  van dubbele slagbomen. Ook hier herhalen wij dit standpunt. Indien een volledige afsluiting niet  mogelijk is, hopen wij toch op 2 kleine slagbomen die de fietser een betere zichtbaarheid zal geven  op deze verkeerssituatie. Ga het maar eens na… de slagbomen sluiten al voor de trein in Balegem – Zuid aankomt. Dan volgt een lange tijd alvorens de trein voorbij rijdt. Een bijkomende slagboom zal  de mogelijkheid tot oversteken voorkomen.”

“Het fietspad is voorzien van verlichting, echter de eerste 3 lampen werken niet! Dan volgt een prachtig stuk asfalt, we wanen ons even op Nederlandse bodem…. Enig punt van  aandacht zal de bocht zijn rond de woningen:  Bij winterse weersomstandigheden kan hier een gevaarlijke situatie optreden. Hopelijk wordt dit  opgenomen in de strooiroute van de technische dienst…  Even verder is de oude straat overgoten met een laag asfalt. Aan het begin is een afvoergoot  voorzien en kan je deze ruimte gebruiken wanneer er een wagen uit de andere richting komt. Verder,  waar de fietser op de foto rijdt, heb je geen uitwijkmogelijkheid meer. Ook voor de wagen is het een  gevaarlijke situatie als hij naast het asfalt ‘uitwijkt’.  Dan volgt het laatste deel nieuw asfalt:  Daar ontbreken nog de afschermingen maar we veronderstellen dat deze op komst zijn… In dit stukje is geen verlichting geplaatst en dat merk je. Mocht de mogelijkheid bestaan dan plaatst  men hier ook best verlichting. Er zijn kleine grondspots aangebracht maar deze geven niet de ganse  nacht licht. 

“Daarna gaan we over op bestaande wegen:  Dit oude wegdek (hoe komt het toch dat in Nederland dergelijke wegen niet voorkomen?…) is niet  voorzien van mogelijke uitwijkplaatsen om ruimte te maken voor tegenliggende auto’s. Daar is  nochtans ruimte voor. De landbouwgrond is momenteel ingezaaid en de kans op weggespoelde aarde is klein. Toch is er  steeds een vochtige zone. Er is één afvoerrooster die dikwijls verstopt zit, periodiek onderhoud zal  nodig zijn om dit deel proper te houden! In deze straat staan 2 verlichtingspalen.  En dan de Bambosstraat… Ooit was er een weg gemaakt voor paard en kar, die bestond uit 2 rijen tegels van ongeveer 40/40  cm. Deze waren zo aangelegd dat daartussen een paard kon stappen. Jaren later werd deze strook  voorzien van kasseien en nog later werd daar een laagje asfalt over gegoten! In 2021 hebben we dus  volgende situatie:  Deze weg moet dringend aangepakt worden. Voor de bewoners is dit geen leuke leefomgeving. Voor  de weggebruiker een zeer onveilige situatie!”

“In de bijhorende syllabus van de schoolroutekaart hebben we er op gewezen dat de zichtbaarheid  van de weggebruikers aan kruispunten dikwijls belemmerd wordt door voertuigen die te dicht op het  kruispunt parkeren. Hier zie je hetzelfde probleem… Deze verbinding tussen de Bambosstraat en Leeuwerikstraat is een veel gebruikte weg om korter  naar het centrum te rijden. Wij vrezen dat dit deel nog meer zal gebruikt worden als de overweg op  Rijkbos wordt afgesloten. Paaltjes plaatsen, halverwege deze strook, zal de enige oplossing zijn!  Wanneer we in de Leeuwerikstraat komen moeten de fietsers een afvoergoot kruisen. Voor fietsers  die uit de richting van Zottegem komen, en een hogere snelheid hebben omdat de weg in dalende  lijn loopt, hebben hier meer kans op vallen. We vragen ons af of de risicoanalyse bij deze situatie een  aanvaarbare score heeft? Van de verdere route kunnen we zeker niet tevreden zijn. Toen we de schoolroutekaart maakten, waren er nog weinig bedrijven/gebouwen in deze straat en waren we zeker van een veilige  fietsroute. Anno 2021 kunnen we niet meer spreken van een veilige route. Ingrijpende aanpassingen  zijn nodig om dit deel veilig te maken voor fietsers en voetgangers!  Maar het kan veiliger:  In het verbindingsstuk tussen Bambosstraat en Leeuwerikstraat is er een mogelijkheid om een  bijkomende fietsroute aan te leggen naast de spoorweg. Deze route komt dan uit aan de  brandweerkazerne. Volgens onze mening is dit de meest veilige oplossing!

“En dan zijn we in Zottegem… waar we nogmaals aandacht vragen voor hét knooppunt van deze stad  nl. de Arthur Gevaertlaan. De brug van de spoorweg is te smal. Autobestuurders schrikken als daar  plots een fietser opduikt, voetgangers hebben geen ruimte, de zichtbaarheid bij lage zonstand maakt  deze situatie nog erger. Er is hier maar één oplossing mogelijk nl. een bredere brug zoals in de  Meerlaan-Erwetegemstraat.  Over het kleinste rond punt van Europa kunnen we kort zijn. Als alle weggebruikers zich houden aan  de verkeerssituatie kan dit veilig verlopen. Het zijn echter weggebruikers die denken: ‘ als ik met  hoge snelheid het kruispunt oprijd, dan zullen de andere wel stoppen’, ‘ hoe kunnen ze bewijzen dat  mijn snelheid te snel was?’ Uit de pers hebben we vernomen dat hier ideeën uitgewerkt worden.  Wij hopen dat dit document mag aanzetten tot aanpassingen en mag leiden tot een betere verkeerssituatie. “