Brakelse ereburgemeester Marnix De Groote is overleden

De Brakelse ereburgemeester Marnx De Groote  (78) is overleden in het Gentse ziekenhuis AZ St.-Lucas ten gevolge van Covid.

Marnix De Groote (CD&V) was acht jaar burgemeester van Brakel, tussen 1992 en 2000. Hij kreeg de titel van ereburgemeester.  Marnix De Groote was vier jaar eerste schepen.

De Groote stapte in 1977 in de gemeentepolitiek. Hij zat elf jaar in de oppositie.

Later hield hij zich bezig met de middenstandsbeleid en de seniorenadviesraad. Jaren runde Marnix De Groote een apotheek in het Brakels centrum. Tijdens de  digitale gemeenteraad  werd één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de overledenen.

Vorige week was er nog het overlijden van de gewezen CD&V – gemeenteraadslid Nadine De  Keyser.

Alle fracties betuigden hun medeleven .

De CD&V fractie bij monde van Bart Morreels liet het volgende optekenen:  “de Brakelse CD&V familie is diep bedroefd bij het overlijden van onze oud burgemeester Marnix De Groote. We zullen hem steeds herinneren als de goedlachse apotheker en zullen zijn flamboyante persoonlijkheid missen. We wisten reeds dat de situatie erg was, er was nog even hoop, maar jammer genoeg heeft hij de strijd verloren. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn echtgenote Christine, maar ook naar zijn kinderen, kleinkinderen en ganse familie. Zijn afwezigheid zal een groot gemis betekenen voor hen, maar ook voor de hele Brakelse gemeenschap.”

Schepen Marleen Gyselinck noemde als schepen voor seniorenbeleid het overlijden een zeer groot verlies voor de seniorenraad.

 

Artikel december 2014 De Beiaard toen Marnix met pensioen ging als apotheker

Marnix De Groote kapt ermee

Brakels apotheker Marnix De Groote in de volksmond gekend als den pillendraaier stopt er mee.  De ere-burgemeester van Brakel (72) houdt het voor bekeken. Zijn apotheek blijft evenwel bestaan en is overgenomen.

46 jaar was hij bezig met de stiel en hij vestigde zich in Brakel vooraleer dat de vestigingswet van kracht werd. Deze beperkt het aantal apotheken per aantal inwoners.

Marnix: “Vandaag spreken we evenwel van farmaceutische zorgcentra.”

Marnix De Groote was enorm actief in het socio-culturele leven en in het politieke gebeuren. Voor het eerst stond hij op de CD&V-lijst  in 1977. Tussen 1988 en 1992 was hij eerste schepen en van 1992 tot 2000 burgemeester. Bij de verkiezingen van 1994 had Noël Morreels meer stemmen maar werd Marnix burgemeester.

BPA De Groote

Toen Marnix De Groote burgemeester van o.m. middenstand was waren er plannen om de ruimte tussen de Neerstraat en de ring te voorzien van nieuwe winkelcomplexen, een cultureel centrum en een nieuwe gemeentehuis vertelt Marnix. ”Dit was toen  de tijd  dat elke gemeente een cultureel centrum ging bouwen. Er was verzet tegen de plannen zoals die toen voor lagen. Je mag niet vergeten dat mijn echtgenote bij Markant zat. ( een vereniging voor middenstandsvrouwen)

Uiteindelijk is het een volledige nieuwe woonwijk geworden, de Vierschare genaamd wat heel wat nieuwe inwoners naar Brakel bracht en nieuw potentieel betekenen voor de bestaande handelszaken. Het betekende een kernversterking.”

Handelscentrum

Marnix De Groote blijft voorzitter van de middenstandsraad; “Brakel ligt me nauw aan het hart en het centrum blijft me beroeren. Dat er iets moest gebeuren staat buiten kijf want het is 5 voor 12. We hopen dat het lukt zodat Brakel leefbaar wordt en er een bloeiende middenstand kan overleven.”

De echtgenote van Marnix, nl. Christine D’Haeyer blijft nog tot eind 2015 in de Brakelse gemeenteraad als gemeenteraadslid. BB

Foto Marnix De Groote. BB