Gezocht! Foto van de klokfontein in Leeuwergem

In 1986 werd de straatnaam Klokfontein ingevoerd in Leeuwergem. De Klokfontein waarnaar de straatnaam verwijst, is een kleine bron nabij de kerk, op het langste deel van de helling waarop de kerk gebouwd is. Ze ligt wel niet meteen aan de straat met dezelfde naam, maar op goed 200 meter er vandaan, achterin het perceel Saffelstraat 2. Tot voor kort was de bron via de openbare weg te bereiken en decennialang werd het bronwater – vandaag na analyse ondrinkbaar bevonden – door de lokale bevolking gebruikt.

Aan de naam zit een leuk volksverhaal vast. Toen in 1798 de Fransen overal de klokken uit de torens weghaalden, besloten de Leeuwergemnaren dat niet te laten gebeuren. “Onze beste klok krijgt de Fransman niet!” was de strijdleuze. Ze lieten er dus één in de toren hangen, de andere, de beste, verborgen ze in put die ze groeven op de op plek waar nu de bron zit. Toen Napoleon in 1801 besliste dat de kerken heropend mochten worden, gingen de boeren de verborgen klok uitgraven, maar zie, ze vonden niets anders meer dan water, een fontein. Sindsdien is de bron nooit zonder water geweest. De Leeuwergemnaren doopten ze ‘De Klokfontein’.

Foto gezocht

Danny Lamarcq, die eerder voor NUUS een reeks over straatnamen publiceerde (lees meer via deze link), legt de laatste hand aan een boek over Zottegemse straatnamen. Later berichten we hierover meer.

Maar, Danny zocht tot op vandaag, ondanks de hulp van velen, vruchteloos naar een oude foto van die Klokfontein. Foto’s en eventuele tips zijn welkom: danny.lamarcq@skynet.be of O9. 360.37 43.