Merelbeke keurt kader goed voor horeca pop-ups

De gemeenteraad van 23 november keurde het kader voor horeca pop-ups goed. Dit kader moet zorgen voor duidelijke krijtlijnen om pop-ups op en in te richten.

Het aantal en de diversiteit van aanvragen van foodtrucks, tijdelijke bars, restaurants en andere pop-ups is sterk toegenomen de laatste jaren. Daarom moet die grote en gevarieerde stroom van aanvragen in goede banen geleid worden.

“Het is belangrijk te waken over de openbare orde en de kwaliteit van de woonomgeving. Ook het naleven van de wetgeving is van belang zodat er een gelijk speelveld gecreëerd wordt met de permanente horecaondernemers.” vertelt Tim De Keukelaere, schepen van lokale economie.

Pop-up horeca heeft verschillende voordelen voor zowel ondernemers als voor een gemeente. Het werkt creatief ondernemerschap in de hand, zorgt voor sociale cohesie en geeft de uitbater bovendien de kans een concept te testen.

“Als lokaal bestuur verwelkomen we dan ook graag dergelijke initiatieven maar we hebben ook oog voor de gevestigde horecazaken.” sluit schepen De Keukelaere af.