Foto van oktober 2020, tijdens een actie van Open VLD Zottegem om lokaal winkelen te promoten

Open VLD Zottegem reikt ‘De Blauwe Pen 2021’ uit en zoekt kandidaten

Open VLD Zottegem is op zoek naar kandidaten voor ‘De Blauwe Pen 2021’ die tijdens haar nieuwjaarsreceptie eind januari zal worden uitgereikt aan iemand die het voorbije jaar 2021 heeft meegeschreven aan een positief verhaal in Zottegem.

“Het was niet eenvoudig om in coronatijd de spirit hoog te houden, om verbindende acties te ondernemen, inspirerende boodschappen mee te geven of positieve voorstellen te doen”, legt raadslid en communicatieverantwoordelijke Sven Mornie van Open VLD Zottegem. “Wij, Open VLD Zottegem, zijn er zeker en vast van overtuigd dat er heel wat Zottegemnaren in aanmerking kunnen komen. Die persoon kan te vinden zijn in verschillende sectoren van onze samenleving: je buurman, je werkgever, je winkelier, … Ken jij een man/vrouw die het verdient om de 1ste “Blauwe pen” – award in ontvangst te nemen? Aarzel niet om hem/haar te nomineren. Hoe doe je dat? Stuur een mail met een korte motivatie, de naam en het adres van de genomineerde naar deblauwepen@openvldzottegem.be. Alle nominaties moeten voor zaterdag 15 januari 2022 ingediend worden. De laureaat wordt persoonlijk gecontacteerd en uitgenodigd om de “Blauwe pen” – award 2021 plechtig in ontvangst te nemen op onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 28 januari 2022 in het OC van Leeuwergem.”