Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • De stad wil een administratief medewerker voor de dienst ruimte alsook twee technisch assistenten (voor de dienst groenbeheer en voor de dienst begraafplaatsen) aanwerven. Info over toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, aanbod en selectieprocedure is via www.zottegem.be terug te vinden. Solliciteren voor deze vacatures (voltijdse contractuele functies, met aanleg van een wervingsreserve voor 3 jaar) kan tot zondag 12 december e.k. De selectie gebeurt door het externe bureau CC Select uit Brussel.

 

  • Nadat eerst het Ontmoetingscentrum Velzeke en Ontmoetingscentrum Strijpen werden aangepakt, zijn nu het OC Sint-Goriks-Oudenhove en OC Sint-Maria-Oudenhove aan de beurt voor de nodige renovatie. De volgorde waarin de acht stedelijke ontmoetingscentra worden gerenoveerd, wordt bepaald door de frequentie van gebruik / verhuur.

 

  • Die OC’s in Sint-Goriks-Oudenhove en Sint-Maria-Oudenhove worden allebei verwarmd met pelletbranders. Met het oog op de aankoop van de nodige pellets heeft het college van burgemeester en schepenen onlangs een nieuw raamcontract afgesloten met de bvba Corvers Biofuel Benelux, waardoor deze firma uit Beringen gedurende drie jaar die pellets mag leveren.
X