Schepen Van Huffel (Open Vld) na heisa rond Vrijheidsboom in Munte:

“De boom is in slechte conditie, kapvergunning was zelf niet nodig”

Munte Schepen Luc Van Huffel (Open Vld), bevoegd voor erfgoed in Merelbeke, is kwaad. Hij beschuldigt oppositiepartij Groen van het verspreiden van valse informatie bij een petitie tegen de kap van een eeuwenoude linde, een Vrijheidsboom, in Munte.

“De eigenaar vroeg op 20 juni via het loket een kapvergunning aan maar die werd niet ontvankelijk verklaard omdat de boom volgens een expert een gevaar vormt en omdat hij op minder dan 15 meter van de woning staat. Een kapvergunning is dan wettelijk niet nodig. Voor ons was dit dossier dus administratief afgehandeld”, legt schepen Luc Van Huffel uit.

De Vrijheidsboom, de negentiende-eeuwse lindeboom in de Torrekensstraat in Munte is dinsdag gekapt. De gemeente wil een kader uitwerken om dergelijk erfgoed te vrijwaren. “Deze hetze wil ik nooit meer meemaken.”Zegt Luc Van Huffel. De inhoud van de stam bleek inderdaad hoofdzakelijk dood hout te zijn.

 

Boom is ziek en kans op herstel is klein

In het verslag van de boomdeskundige is duidelijk: de boom is ziek. De stam bevat heel veel dood hout en holtes tot 40 centimeter en de kans op herstel is klein. Er is dus een verhoogd risico dat hij breekt of ontworteld raakt bij een storm en een gevaar betekent voor de openbare weg of erger nog voor het woonhuis”, zegt Van Huffel.

“Dat Groen, nochtans volgens eigen zeggen een beleidspartij, foute informatie verspreidt, stoort me nog het meest. De eigenaar was wel degelijk op de hoogte van de erfgoedwaarde van de boom in zijn tuin. Er waren contacten met de diensten erfgoed van de provincie om te bekijken of de boom alsnog te redden viel mits een aantal ingrepen en financiële tussenkomst van de overheid. Door het ingrijpen van Groen zijn die gesprekken nu afgebroken en zal de boom gekapt worden. We hopen alsnog om tot een oplossing te komen maar het verwijt van Groen dat we een slecht beleid voeren, is gebaseerd op leugens”, besluit Van Huffel.(hlm Verbaere)