Vanaf 1 januari nieuw op het recyclagepark in Zottegem

ILvA deelt mee dat er met het begin van het nieuwe jaar 2022 een aantal veranderingen in voege gaan op de vijftien recyclageparken van de intercommunale, dus ook op het “containerpark” (zoals het in de volksmond nog veelal genoemd wordt) aan de Ballingsweg in Zottegem-Grotenberge. Ziehier een overzicht:

  • In plaats van de vroegere vrijstelling van 100 kg mag elk gezin vanaf 1 januari 2022 nu per kalenderjaar 125 kg recycleerbaar afval gratis naar het recyclagepark brengen.
  • Zoals ook bij de maandelijkse inzamelingen aan huis het geval is, hoeft wit en gekleurd glas niet meer afzonderlijk gesorteerd en aangeboden te worden.
  • Met het oog op verdere recyclage mogen matrassen niet meer bij het grofvuil maar moeten ze in een aparte container gedeponeerd worden.
  • Hechtgebonden asbest moet verpakt zijn in een plastic zak of gewikkeld in folie die doorzichtig en voldoende stevig moeten zijn. Op het recyclagepark in Zottegem mag dit afval binnengebracht worden op donderdag tussen 16 en 19 uur (dus niet meer op afspraak).
  • Het recyclagepark is voortaan toegankelijk voor voertuigen, eventueel met aanhangwagen, met een totale lengte tot 9,50 meter (vroeger 8 meter). De maximale wielbasis mag weliswaar niet meer dan 7,50 meter zijn. Het toegelaten gewicht, bemand en geladen, blijft behouden op maximum 7.000 kg.