Overstromingen in Everbeek -Beneden

In Everbeek loopt het water in de straten, weiden en bossen. Spinele is momenteel zwaar getroffen. De problemen doen zich al jaren voor. Vraag is wanneer hier infrastructuurwerken worden voorzien om de wateroverlast binnen de perken te houden?