Wondermiddel om overstromingsgevaar te vermijden niet direct voor handen in Everbeek-Beneden

Gisteren kreeg de Breedstraat, Terkleppe en Spinele in Everbeek-Beneden weer de volle laag water over zich heen. Lees meer via deze link. Buurtbewoners vragen zich wanneer er een oplossing komt voor iets dat al tientallen jaren duurt. Er rijzen problemen in deze straten als er 25 liter water valt en dit komt meer en meer voor. Er is in de toekomst sprake van een spaarbekken in de Breedstraat  meer richting dorp maar daar zal het probleem  in deze straten niet mee opgelost zijn zeggen de buurtbewoners.

Schepen Sabine Hoeckman voor openbare werken  is gisteren op het terrein geweest en bracht volgend relaas.

Sabine Hoeckman: “Ik ben net terug van eens mijn ronde waar er vandaag wateroverlast is geweest. Op dit ogenblik is het water weggetrokken. Maar wat gaan wij deze nacht en morgen nog krijgen? De regen komt van over de taalgrens.  Daardoor heeft een deel van onze zone te kampen gehad met overstromingen. Het water is gekomen,  VIA  Everbeek-Boven (van de Maandagstraat, Muiterij, Steenberg via Trimpont, Pevenage, Oolstraat, Nieuwpoort, Bergstraat) zo naar Everbeek-Beneden naar de Terkleppebeek. Het groot gevolg is overstromingen in de Breedstraat en Terkleppe en zo naar Spinele, Lessensestraat.”

 

Wat zijn nu de redenen hiervan?

Sabine Hoeckman: “Wij hebben te maken gehad met een heel natte zomer en een heel nat najaar. De laatste dagen heel veel regen gehad. Daardoor is de grond als dusdanig verzadigd dat niks nog kan geïnfiltreerd worden in de grond. Ik kan het niet beter vergelijken met ‘een spons die vol is’. Dus de Terkleppebeek die uit zijn oevers treedt + erosie zijn de boosdoeners voor de bewoners van Terkleppe (waar vandaag vrouwtje is geëvacueerd en met haar dochter een tijdje is meegegaan), Breedstraat en Spinele en Lessensestraat.”

 

Is dit nieuw?

Sabine Hoeckman: “Neen, ik hoor zeggen dat dit reeds jaren (25tal jaren en meer) het geval is. En ik vrees dat door de klimaatverandering het aantal  keer wateroverlast alleen maar zal toenemen. Kunnen de bewoners van de Terkleppe, Breedstraat en Spinele en Lessensestraat door structurele maatregelen gevrijwaard worden? Mocht er, mijn inziens, eenvoudige structurele maatregelen kunnen genomen worden, dan zouden die al 25 jaar eerder zijn genomen. Ik  ga ik deze week naar een aantal bewoners toe en zal hen zeker aan het woord laten. Misschien hebben die mensen wel oplossingen voor ogen? Maar ik zeg er meteen bij dat het maatregelen moeten zijn die niet voor eigen deur gelden en dan mensen hogerop nog meer in de miserie brengen. Zo kunnen er bijvoorbeeld schotten geplaatst worden maar wordt er dan gekeken naar gebieden stroomopwaarts.”

 

Is de aanleg van het toekomstig bufferbekken in Everbeek-Beneden dan geen oplossing voor de zone Terkleppe, Breedstraat , Spinele en Lessensestraat?

Sabine Hoeckman: “Nee, het bufferbekken dat daar wordt aangelegd is om het centrum van Everbeek-Beneden en Geraardsbergen te vrijwaren van wateroverlast. Het kan misschien wel een minieme verbetering worden voor Spinele en Lessensestraat.”

De vraag is dan: kan er in Everbeek-Boven ter hoogte van de Maandagstraat geen bufferbekken gerealiseerd worden?

Sabine Hoeckman: “Voor de plannen er waren van het toekomstige bufferbekken (reeds een 15tal jaren geleden) was er het plan om dit bufferbekken inderdaad neer te poten stroomopwaarts. Daar is mij altijd verteld geweest dat dit plan dan werd geweigerd door diverse instanties. Ondertussen is het bestuur nog altijd bezig met de onteigeningen van het huidige bufferbekken. Het kan nog jaren duren vooraleer mensen hun medewerking  verlenen. Jammer!”