Nieuwe Zottegemse burgemeester legt woensdag de eed af

Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 werd in Zottegem in het coalitieakkoord tussen N-VA en CD&V overeengekomen dat, wat het burgemeesterschap betreft, uittredend CD&V’er Jenne De Potter in de eerste drie jaar van deze legislatuur 2019-2024 de burgemeesterssjerp mocht blijven dragen en dat in de laatste drie jaar N-VA’er Matthias Diependaele de Zottegemse burgemeester zou worden. Achteraf kreeg laatstgenoemde echter een ministerfunctie in de Vlaamse regering en omdat dit ministerschap niet met het burgemeesterschap verenigbaar is, werd binnen de N-VA beslist dat Matthias Diependaele zich zou laten vervangen door zijn partijgenote Evelien De Both die meteen ook de eerste vrouwelijke burgemeester in Zottegem zou worden.

Dit moment is nu aangebroken. Komende woensdag 5 januari worden Matthias Diependaele en Evelien De Both in Gent verwacht voor de gebruikelijke eedaflegging, respectievelijk als titelvoerend burgemeester en als waarnemend burgemeester, om 17 uur in de ambtswoning van provinciegouverneur Carina Van Cauter aan de Vlasmarkt. ’s Avonds zal Evelien De Both dan ook tijdens een bijzondere gemeenteraad om 20 uur (die weliswaar om coronaveiligheidsredenen digitaal zal doorgaan) tot Zottegems burgemeester benoemd worden en zal tevens N-VA’er Peter Lagaert als haar opvolger binnen het schepencollege aangesteld worden. Aansluitend op deze gemeenteraadszitting zal in een vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ook nog, in opvolging van zijn partijgenoot Peter Vansintjan, Jenne De Potter als nieuwe schepen van sociale zaken eveneens tot nieuwe voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW verkozen worden.