Zwalm haalt meer dan 27.000 Euro Vlaamse subsidies binnen voor energie- en klimaatacties!

Zwalm sloot het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) af en haalt hiermee maar liefst 27.389,15 euro extra subsidies binnen onder de vorm van co-financiering om het klimaatplan uit te voeren.

Aan de subsidie hangen enkele voorwaarden vast, maar Zwalm is alvast goed op weg om die één voor één te behalen : Zo moet het burgemeestersconvenant 2030 ondertekend zijn, wat reeds gebeurde. Ook op vlak van verLEDding van de openbare verlichting worden inspanningen gevraagd, maar ook op dat punt staat Zwalm al heel ver: maar liefst 1/3 van ons openbaar verlichtingspark is al verLED en we maken ons sterk dat tegen 2030 het volledig park zal verLED zijn.

Daarnaast zijn er nog aantal engagementen, zoals een jaarlijkse energiebesparing van 2,09 procent in de eigen gebouwen. Zwalm engageert zich ook om het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, om lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken en om burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om de doelen van het pact te halen, allemaal punten waar Zwalm nu al hard op inzet.

“In de komende maanden lanceren we de eerste specifieke acties van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. We gaan hierbij sterk inzetten op de 4 werven uit het pact: vergroening met meer bomen, hernieuwbare energie en energievriendelijke wijken, duurzame (deel-)mobiliteit en het aanpakken van de droogteproblematiek. Zo schakelen we alweer een versnelling hoger om ons engagement van 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 waar te maken. Met dit pact onderstrepen we onze ambitie om een groene, duurzame gemeente uit te bouwen en onze klimaatambities kracht bij te zetten. Dit pact is dé lokale gamechanger in de strijd tegen klimaatverandering, een impuls die in Zwalm het verschil kan maken en de extra bekomen middelen geven ons de kans om een versnelling hoger te schakelen om het klimaatbeleid uit te rollen” zegt voorZwalm-Groenschepen Francia Neirinck, bevoegd voor o.m. natuur, milieu & klimaat. 

NVDR :
Meer info over het Lokaal Energie- en Klimaatpact : https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/lokaal-energie-en-klimaatpact-goedgekeurd-oproep