Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Het OCMW Zottegem wil een verpleegkundige en een zorgkundige aanwerven. Info over toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, aanbod en selectieprocedure is via www.zottegem.be terug te vinden. Solliciteren voor deze vacatures (voltijdse/deeltijdse contractuele functies, met aanleg van een wervingsreserve voor 3 jaar) kan tot en met zondag 9 januari e.k. De selectie gebeurt door het externe bureau CC Select uit Brussel.

 

  • Het college van burgemeester en schepenen heeft een advocaat aangesteld die gedurende de ganse gerechtelijke procedure de belangen van de stad moet verdedigen in een juridisch geschil met Evenementenhal Sotto’s.

 

  • Tijdens een storm in de voorbije zomer werd in het park van het Domein Breivelde een beeld helemaal beschadigd door een uitgewaaide boom. Voor de herstelling van het beeld (op de sokkel aan de achterste vijvers) kan een erfgoedpremie verkregen worden en door de stad is hiervoor de nodige aanvraag ingediend.