© Google via Agentschap Wegen en Verkeer

Werken Provinciebaan Velzeke: maandag start fase 2 C

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt sinds mei van de vorig jaar werk gemaakt van de vernieuwing van de provincieweg N46 op het grondgebied van Elene en Velzeke. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zo was eerst het gedeelte tussen het kruispunt De Vos en het kruispunt van de N46 met de Elenestraat en Balegemstraat aan de beurt. In september werd gestart met de tweede fase van de werken, vanaf het kruispunt met de Elenestraat richting Zwalm.

Dit deel van de Provinciebaan wordt zeer grondig aangepakt. Onder de rijbaan wordt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangebracht. Er wordt voor meer groen en ontharding gezorgd door de aanleg van groenbermen met zgn. wadi’s (letterwoord van Water Afvoer Drainage Infiltratie, een soort bufferingssysteem waarbij een kleine helling ervoor zorgt dat het regenwater beter wordt opgevangen) en door het gebruik van waterdoorlatende materialen voor de voorziening van parkeerstroken. In totaal zouden daar ook zestig bomen aangeplant worden. Uiteraard wordt het wegdek zelf ook vernieuwd, met aan weerskanten voetpaden en (eenrichtings)fietspaden.

ZELFDE OMLEIDINGEN VOOR AUTOVERKEER

De werken van fase 2 A (omgeving kruispunt met Elenestraat) en 2 B (tot kruispunt met Pandelaarstraat) werden vóór het jongste kerstverlof zo goed als afgerond. Wel moet nog in het gedeelte van fase 2 A op de rijbaan een toplaag met asfalt aangebracht worden. Dit werk neemt slechts één werkdag in beslag maar zal wellicht pas ten vroegste in maart kunnen uitgevoerd worden wanneer de temperaturen voldoende hoog zijn. Na twee weken kerstvakantie worden nu vanaf maandag 10 januari de werken voortgezet voor de heraanleg en facelift van het gedeelte van de Provinciebaan tussen het kruispunt met de Pandelaarstraat en huisnummer 152. Tijdens deze fase 2 C blijven zowel voor plaatselijk als voor doorgaand verkeer dezelfde omleidingen als voorheen van toepassing. Voor fietsers is een aangepaste, kortere omleiding mogelijk via de Pandelaarstraat (in plaats van via de Puttestraat). Afhankelijk van de weersomstandigheden is de voltooiing van deze fase 2 C voorzien in de komende maand mei. Daarna zal het gedeelte tussen Provinciebaan 152 en de Opstalstraat vernieuwd worden.