©Sint-Corneliusparochie Ninove - Bisschop Lode Van Hecke

Fotospecial: Altaarwijding en zegening ambo door bisschop Lode Van Hecke

Nu de communiebank hersteld is, het nieuwe altaar en bijhorende ambo op de juiste plaats staan, kwam bisschop Lode op zaterdag 15 januari 2022 het altaar wijden in de parochiekerk van Meerbeke.

In voorbereiding van de altaarwijding werd door de kanselier van het bisdom Gent alvast een reliekdoosje voorbereid. Het verzegelde reliekdoosje bevat een relikwie van de heilige martelaar Cornelius, patroon van de parochie, en de heilige Berlindis die een bijzondere verering geniet in Meerbeke. Tijdens de wijdingsplechtigheid werd het relikwiedoosje bevestigd in het altaar…

X