©N-Va Ninove

Karolien De Roose roept het stadsbestuur (andermaal) op om actie te ondernemen voor de omwonenden omleiding Brakelsesteenweg

"Ondanks mijn interpellatie en een petitie van omwonenden blijft het stadsbestuur halsstarrig weigeren om ook maar enige actie te ondernemen"

De wegversmallingen die veel ongelukken veroorzaakten op de Aardeweg zijn dit weekend weggehaald. Maar los daarvan brengen de wegomleidingen nog veel andere overlast met zich mee. Op de gemeenteraad van 22 november heeft Karolien de Roose (N-VA) deze problemen aangekaart. Ze besloot 2 maanden later om zelf het traject te volgen om met eigen ogen de huidige toestand te aanschouwen. En wat blijkt? Het stadsbestuur heeft nog niets ondernomen aan de hinder die de omwonenden ondervinden. Sterker nog, de situatie is nog verslechterd.

Voetgangers op de weg

Tijdens die gemeenteraad had Karolien De Roose onder andere gevraagd om het overwoekerde voetpad in de Eichemstraat te maaien, zodat mensen niet meer op straat hoefden te lopen. Dit onkruid staat er nog steeds. Daarnaast was ze ook vragende partij om een zebrapad aan te leggen in de buurt van kinderopvang De Lindekindjes, maar ook daar is nog niets gebeurd.

Zwaar vrachtverkeer

Sterker nog, de onveiligheid voor de zwakke weggebruiker is enkel toegenomen. Hoewel de doorgang voor zwaar vrachtverkeer (+3,5 ton) verboden is, werd het voetpad aan de Lindekindjes al helemaal stuk gereden. ‘Door de scherpe bocht kan het zwaar vrachtverkeer immers niet afdraaien zonder over het voetpad te rijden. Zelfs de afsluiting rond het beschadigde weggedeelte werd overhoop gereden.

Het is reeds de tweede maal dat dit voetpad kapot is. Waar het de eerste keer al na een dag of twee hersteld werd, ligt het er nu volgens omwonenden al na enkele weken nog slechter bij. Die ondervinden overigens dat het zwaar vrachtverkeer de laatste tijd opnieuw is toegenomen. De vraag blijft dan ook om systematisch de controles daarop nog strikter op te voeren. De trilling van het zwaar vrachtverkeer verstoort de buurtbewoners en ze vrezen ook voor blijvende schade en scheuren aan hun huizen.

Overdreven snelheid blijft eveneens een probleempunt. Veel chauffeurs denken dat zij zich op de Brakelsesteenweg bevinden maar vergeten dat zij door een woonwijk rijden.

Snelle oplossingen

Karolien De Roose roept het stadsbestuur (andermaal) op om actie te ondernemen en het liefst voor het einde van de werken. Er zijn voldoende suggesties van de bewoners om de hinder te verminderen.  “Ik zal de klachten en suggesties van de buurtbewoners rondom de omleidingsstraten blijven op tafel gooien tijdens de gemeenteraad. Totdat het stadsbestuur eindelijk haar verantwoordelijkheid zal nemen.” besluit Karolien De Roose.

X