’t Olleken gaat terug open. Voorlopig althans. Een uitgebreide bevraging volgt.


Nederboelare. Vanaf 1 februari gaat het ’t Olleken – de brug onder de spoorweg die de Reepstraat met de Gentsestraat verbindt – terug open. Voorlopig althans. ‘Er zal een uitgebreide bevraging gebeuren. Daarna zal er een beslissing genomen worden op welke manier deze doorgang veiliger kan gemaakt worden’, laat schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) weten. ‘Verschillende handelaars en zelfstandigen – die in de Spoorweg- en de Reepstraat gevestigd zijn – zien het afsluiten van de doorgang niet zitten. Ze zien hun omzet teruglopen’, weet Stéphan Bourlau (Het Alternatief).

Het stadsbestuur besliste om voor een proefperiode van 8 november 2021 tot en met 31 januari 2022 de verkeerscirculatie tussen de Gentsestraat en de Reepstraat – onder de spoorwegbrug – grondig te wijzigen. Voor voertuigen was er geen doorkomen meer aan. Elke vorm van gemotoriseerd verkeer  werd verboden. ‘Dit is op vraag van de Dorpsraad Nederboelare en van de bewoners van de Reepstraat, die lieten weten dat de verkeersituatie aan de smalle doorgang onder de spoorwegbrug voor de zwakke weggebruiker gevaarlijk is’, liet schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) weten. Schepen Van Trimpont wees er op dat de situatie urgent is omdat de Gentsestraat een schoolomgeving is.

Uitgebreide bevraging
Het proefproject eindigt inderdaad zoals steeds gepland op 31 januari. ‘Er zal een uitgebreide bevraging gebeuren bij alle buurtbewoners, de directie en ouders van de nabijgelegen school, de fietsersbond, de dorpsraad, de handelaars en hun klanten. We vinden het belangrijk ieders mening te kennen. Ook de dienst mobiliteit van de stad en de politie zullen hun advies geven. Daarna zal er een beslissing genomen worden op welke manier deze doorgang veiliger kan gemaakt worden’, laat schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont weten.

Volgens Stéphan Bourlau is het aangewezen om op zijn minst éénrichtingsverkeer toe te laten. ‘De handelaars in de Spoorwegstraat en de Reepstraat zijn niet te spreken over het afsluiten van de doorgang voor alle verkeer. Verkeer wordt omgeleid en dient een heel traject af te leggen. Sommigen laten zich afschrikken door de vele verkeersborden die werden opgesteld en vonden de weg niet meer naar de handelaars.’ Bovendien was volgens de voorman van Het Alternatief de verkeerssituatie helemaal niet zo onveilig. ‘De meeste bestuurders hielden zich aan de hoffelijkheidsregels.’

Sociale controle
Stéphan Bourlau vreest wel dat door het afsluiten van ’t Olleken de sociale controle van de omgeving zal afnemen. ‘Sommige bewoners en handelaars meldden me dat er af en toe drugs werd gedeald. Door het verkeer weer toe te laten, zal ook de sociale controle toenemen en zullen de mensen de weg naar de zelfstandigen terugvinden.’ Bourlau pleit op zijn minst voor éénrichtingsverkeer.

Voor de Dorpsraad van Nederboelare is het duidelijk dat doorgaand verkeer niet meer mogelijk is. ‘De situatie in de Reepstraat is voor de zwakke weggebruiker gevaarlijk. Bovendien passeert in de Reepstraat – richting Gentsestraat – heel wat schoolgaande jeugd. Wagens moeten er op een beperkte ruimte kruisen, wat soms tot hallucinante situaties aanleiding geeft. Het risico voor de zwakke weggebruiker is te groot.’ Volgens de Dorpsraad is er trouwens geen alternatief. ‘De voetpaden zijn te smal waardoor voetgangers soms op straat moeten lopen. Zelfs wanneer er éénrichtingsverkeer zou worden georganiseerd, blijft de veiligheid van de voetganger in het geding.’

Een bewoner van de Reepstraat laat weten dat er wel wat moet worden ondernomen tegen chauffeurs die door de Reepstraat ‘racen’ om zo de drukke Astridlaan te vermijden en sneller het centrum van de stad te bereiken. Wordt vervolgd.

Julien Borremans

X