Kleine landschapselementen ( hagen) aangeplant in Brakel

Brakel  wordt terug  een stukje groener! Met de start van 2022 werden op twee bermen tussen Nederbrakel en Parike een houtkant aangeplant. Deze hagen met streekeigen groen werden aangeplant langsheen de Pachtweg en aan het begin van de Galgestraat. In totaal werden bijna 900 struikjes geplant. Het gaat om volgende soorten: “meidoorn, sleedoorn, rode kornoelje, wilde kardinaalsmuts en Spaanse aak. Door deze combinatie krijgt men een prachtige haag met heel wat kleurschakeringen het ganse jaar door. Het is de sociale werkplaats “Pro Natura” die instond voor de realisatie en dit in opdracht van de gemeente Brakel.  Het RLVA  (Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen) was ook betrokken en dit kon gebeuren met dank aan Europese subsidies voor Plattelandsontwikkeling.  Er zijn heel wat  kleine landschapselementen verdwenen zegt schepen voor milieu Peter Vanderstuyf :” hagen, heggen, bomenrijen,… Het is zeker zinvol om deze aanplantingen op sommige plaatsen te herstellen en  dit met  een goed beheer zodat deze landschapselementen geen hinder betekenen  voor weggebruikers en landbouwers.  Ondertussen zoekt de gemeente samen met het Regionaal Landschap, verder naar geschikte locaties voor andere bermen in  de gemeente. Tips zijn altijd welkom waar eventueel kan aangeplant worden.”

X