Stephan Bourlau: ‘Burgemeester De Padt is politiek verantwoordelijk voor het Beauprez-debacle en moet ontslag nemen.’


Geraardsbergen. In de pers verklaarde burgemeester Guido De Padt compleet verrast te zijn door de verwaarlozing van de bewoners van Beauprez Service Residenties. ‘Dit is ongeloofwaardig’, meent raadslid Stephan Bourlau (Het Alternatief). Burgemeester De Padt heeft zich te veel door partijpolitieke belangen laten leiden. ‘De imagoschade van de stad Geraardsbergen en het stadsbestuur in het bijzonder, in het Beauprez-debacle is aanzienlijk.’ Volgens raadslid Bourlau is burgemeester De Padt politiek verantwoordelijk en moet hij ontslag nemen. De voorman van Het Alternatief vraagt zich ook af of de Open Vld in Geraardsbergen nog over voldoende integriteit beschikt om mee het bestuur in Geraardsbergen te organiseren.

In de pers verklaarde burgemeester Guido De Padt compleet verrast te zijn door de verwaarlozing van de bewoners van Beauprez Service Residenties. ‘Dit is ongeloofwaardig’, meent raadslid Stephan Bourlau (Het Alternatief). ‘Intussen is de inspectie en de Gerechtelijke Federale Politie al verschillende malen bij Beauprez Service Residenties langsgekomen. Senior Resort De Kloef staat ook al op de zwarte lijst  van Zorg & Gezondheid. Als het schepencollege de verslagen goed heeft gelezen, dan wist ze heel goed wat er aan de hand was.’

Laksheid
‘Stefaan Premereur – de zaakvoerder van Beauprez Service Residenties – stond op de Open Vld-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen, zat in het bestuur van de lokale partijafdeling, was lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en kreeg ruimte om allerlei initiatieven te ontwikkelen. In de Dagmoedstraat had hij plannen om een nieuw buurthuis met 14 assistentiewoningen en een ondergrondse parking te bouwen. Binnen de partij wist een aantal mensen heel goed waarvoor Premereur stond, maar hij was ondernemer van het jaar en de electorale belangen wogen zwaarder door.’

Volgens Stephan Bourlau wist men binnen de Open Vld maar al te goed hoe het er in Beauprez aan toeging. ‘Een aantal mandatarissen van de Open Vld kwam bij Beauprez Service Residenties over de vloer. Deze mandatarissen konden bijgevolg zien in welke mate de bewoners verwaarloosd waren en of ze wel de gepaste zorg kregen’, merkt raadslid Bourlau op. ‘Zelfs burgemeester De Padt kwam enkele keren over de vloer. Heeft hij dan met zijn achtergrond als gewezen OCMW-voorzitter niet gezien dat de bewoners niet het juiste zorgprofiel kregen aangeboden?’

‘Zelfs burgemeester De Padt kwam bij Beauprez enkele keren over de vloer. Heeft hij dan met zijn achtergrond als gewezen OCMW-voorzitter niet gezien dat de bewoners niet het juiste zorgprofiel kregen aangeboden?’

Volgens Stephan Bourlau deden er al jaren geruchten de ronde over de dienstverlening van Beauprez. ‘Ook binnen het OCMW wist men dat niet alles professioneel verliep, maar het stadsbestuur keek de ander kant uit en liet betijen. Daarvan plukken wij nu de zure vruchten.’
‘Het stadsbestuur – en burgemeester De Padt in het bijzonder – draagt een grote politieke verantwoordelijkheid. Zorg & Gezondheid gaf in haar inspectieverslag duidelijk aan dat verdere opvolging noodzakelijk was. Dit is niet of onvoldoende gebeurd. Deze laksheid leidde tot de catastrofe waarvan heel België afgelopen donderdag getuige was.’


Stephan Bourlau (Het Alternatief)

Ontslag burgemeester
Volgens Stephan Bourlau is het duidelijk dat burgemeester De Padt zijn politieke verantwoordelijkheid onvoldoende heeft opgenomen en zich heeft laten leiden door partijpolitieke belangen. ‘Daarom zal het oprichten van een lokale onderzoekscommissie over Beauprez niet volstaan’, meent de voorman van Het Alternatief. ‘Ik vraag het ontslag van Burgemeester Guido De Padt. De burgemeester draagt de politieke verantwoordelijkheid van dit debacle. Hij had zich niet mogen laten leiden door partijpolitieke belangen. Hij wist heel goed wat er aan de hand was en heeft niet of onvoldoende ingegrepen. Integendeel. Hij keek de andere richting uit.’

Bovendien maakt Stephan Bourlau zich grote zorgen over de bestuurscultuur waarin het stadsbestuur verzeild is geraakt. ‘De scheidingslijn tussen het openbaar bestuur en bepaalde partijpolitieke belangen is soms flinterdun.’ De voorman van het alternatief verwijst daarvoor o.a. naar de recente rel rond de uitreiking van de titel Starter van het Jaar 2020.

Stephan Bourlau vraagt zich tot slot af of de Open Vld in Geraardsbergen niet te veel gecompromitteerd is om nog mee het bestuur in Geraardsbergen te organiseren. ‘Op de Open Vld-lijst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 figureerden verschillende mensen die met het gerecht in aanraking zijn gekomen of naar wie een onderzoek loopt. Gezien de burger nog weinig vertrouwen in de politiek heeft, is het noodzakelijk dat een beleidspartij over een vlekkeloze reputatie beschikt. Het blazoen van de Geraardsbergse liberalen is besmeurd. Ik roep de partij dan ook op om zich uit het stadsbestuur terug te trekken en plaats te maken voor een nieuwe bewindsploeg, met als prioriteit om het vertrouwen van de burger te herstellen.’

Julien Borremans