Bram De Geeter (Vooruit): ‘Zoveel mogelijk deelgemeenten moeten een geldautomaat krijgen.’


Geraardsbergen. De Belgische banken zijn aan het bekijken hoe men het aanbod van geldautomaten beter kan spreiden. ‘Dat betekent dat er helaas veel automaten gaan verdwijnen’, zegt Vooruit-raadslid Bram De Geeter, ‘maar het biedt misschien ook kansen’. Vooruit vraagt het stadsbestuur om zich te mengen in de debatten en ervoor te zorgen dat er in zo veel mogelijk deelgemeenten een betaalautomaat komt.

Voor banken is het plaatsen en beheren van een geldautomaat een grote kost. ‘En grote kosten, dat heeft een bedrijf niet graag, natuurlijk’, zegt De Geeter, ‘maar burgers moeten wel nog aan cash geld geraken!’. Want, hoewel we steeds meer elektronisch betalen, blijft cash geld soms een noodzaak. ‘Nu men het aanbod aan geldautomaten wil rationaliseren, moet de lokale overheid tussenkomen’, vindt De Geeter, ‘anders haalt de zuivere bedrijfslogica het en dat is niet noodzakelijk in het voordeel van de burgers’.

Groot gemis
‘We weten uit bevragingen en door te praten met mensen dat men ook in deelgemeenten een geldautomaat zou wensen’, zegt De Geeter. Samen met bv. een buurtwinkel in het dorp,  wordt dat heel vaak aangegeven als een gemis. De Geeter: ‘Misschien biedt de herschikking die men nu gaat doorvoeren een unieke kans om het aanbod aan geldautomaten beter te spreiden’.

Stadsbestuur moet sturen
De Geeter vindt dat het stadsbestuur hier een rol moet in spelen. ‘Men moet contact opnemen met bv. Batopin, één van de projecten die de herverdeling willen doorvoeren’, zegt hij. Idealiter overlegt Stad Geraardsbergen eerst met de naburige gemeenten om de spreiding te perfectioneren. ‘Ik woon in Ophasselt’, zegt De Geeter, ‘en een betaalautomaat in Steenhuize-Wijnhuize zou natuurlijk ook veel beter zijn dan niets’. Het omgekeerde geldt vanzelfsprekend ook: de inwoners van Steenhuize-Wijnhuize zijn ook gebaat bij een bankautomaat in Ophasselt.

‘De stad moet zich in elk geval als doel stellen om in zoveel mogelijk deelgemeenten een bankautomaat te verkrijgen’, vindt De Geeter. Het bestuur kan expertise ter beschikking stellen op het vlak van bv. mobiliteit en demografie en kan zelfs op zoek gaan naar geschikte panden om een bankautomaat in te vestigen.