AZ Sint-Elisabeth Zottegem: nieuwe gynaecologische operatietechniek

Sinds kort wordt in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem een nieuwe gynaecologische operatietechniek toegepast, de zgn. vNOTES. Dit letterwoord staat voor ‘vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery’.

Hierbij wordt voor een hysterectomie, d.i. het verwijderen van een baarmoeder, een kijkoperatie uitgevoerd (onder narcose) en wordt de baarmoeder weggenomen langs vaginale weg en niet via de buik zoals naar (vroegere) gewoonte. Met deze nieuwe techniek kunnen ook de eileiders veilig en makkelijk verwijderd worden. Een bepaald percentage van de eierstokkankers ontstaat overigens in de eileider en daarom wordt vaak ervoor geopteerd om deze mee te (laten) verwijderen.

Belangrijk is dat de ingreep op deze manier bij de patiënte geen zichtbare littekens achterlaat en normaal ook gepaard gaat met een korter verblijf in het ziekenhuis (meestal dagopname). Andere voordelen van deze vNOTES-techniek zijn: minder pijn na de ingreep, een sneller herstel en minder kans op wondinfectie. Bij de gynaecologische patiënten in het AZ Sint-Elisabeth blijkt deze nieuwe operatietechniek alvast positief te worden onthaald want sinds dr. Pieter Mulier (zie foto) die als gynaecoloog aan het Zottegemse ziekenhuis verbonden is, er op 16 februari deze methode voor het eerst toepaste, werden inmiddels reeds tien patiënten met deze techniek geopereerd.