©Sophie Richez - Brandweerkazerne Ninove

Op 6 locaties in Ninove zijn er voorzorgsmaatregelen van kracht die de omwonenden van een mogelijke blootstelling aan PFAS moeten behoeden. De bewoners werden per brief ingelicht.

Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, zijn chemische stoffen die via voeding en grondwater in ons lichaam kunnen belanden en die bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid. De PFAS zijn aanwezig in vele industriële toepassingen zoals bijvoorbeeld brandblusschuim. OVAM duidt in Ninove 6 terreinen aan waar in het verleden PFAS-houdende schuimen gebruikt zouden kunnen zijn.

Het gaat om volgende locaties:
– de brandweerkazerne, Désiré De Bodtkaai 3
– oefenterrein van de brandweer op het einde van de Fabriekstraat
– oefenterrein van de brandweer op het recylageprark van Ninove, Pamelstraat-Oost
– terreinen La Lorraine, Elisabethlaan 143
– terreinen van de voormalige Jacobs-site, Mallaarstraat 11
– terreinen van het voormalige Bellona Patis, Pamelstraat-Oost 430

De Vlaamse overheid is momenteel bezig met deze sites te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. De mensen die in een straal van 100 meter rondom één van deze locaties wonen, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg.

Burgemeester Tania De Jonge: “We beseffen dat er heel wat bezorgdheden zijn, maar men moet weten dat dit voorzorgsmaatregelen zijn. We hopen snel resultaten te hebben van het bodemonderzoek zodat de inwoners van de risicozone duidelijkheid hebben. Indien uit dit resultaat blijkt dat er verontreiniging is, zullen we deze inwoners ook bijstaan en begeleiden. Daaruit zal ook blijken of een verderzetting van de maatregelen al dan niet nodig is. De stad volgt dit alvast nauwgezet op.”