©N-Va Ninove - Parkeerdruk te Lebeke

N-VA Ninove dringt aan om de overlast in Lebeke sneller aan te pakken

N-VA Ninove vraagt opnieuw aan het stadsbestuur om snel werk te maken van de parkeerproblematiek, de geluidsoverlast en de wateroverlast in Lebeke. Eind vorig jaar vroeg gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) om de klachten van de buurtbewoners eindelijk aan te pakken en zij vraagt nu naar een stand van zaken.

Parkeerdruk

Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) zal op de komende gemeenteraad van 25 april naar een stand van zaken vragen over het mobiliteitsplan van het stadsbestuur. Onder meer zal aan de schepen van mobiliteit gevraagd worden hoe het nu staat met het onderzoek naar bijkomende parkeergelegenheid in de wijk Lebeke. Er zouden verschillende oplossingen rondgaan maar de buurtbewoners vragen om de knoop over de parkeerdruk nu eindelijk door te hakken.

Geluidsoverlast

De omwonenden worden ook hoorndol van het getok en het gegalm afkomstig van de vier padelterreinen. Padel wordt gespeeld in een soort glazen kooi en je hoort dus voortdurend een luide ‘pok’ van de bal tegen de glazen wanden en de kunststof racket. De populaire sport is ook niet seizoensgebonden en zorgt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat voor lawaaihinder met als gevolg een ongeziene klachtenstroom.

Tijdens een buurtoverleg beloofde de burgemeester een grondige geluidsanalyse. N-VA gemeenteraadslid Karolien de Roose zal op de komende gemeenteraad die geluidsanalyse opvragen en pleiten voor akoestische oplossingen zoals het plaatsen van geluidsschermen.

Wateroverlast

©N-Va Ninove – Wateroverlast te Lebeke

De gebrekkige riolering en waterafvoer in Lebeke zorgen ook al jaren voor wateroverlast. Er werd, samen met buurgemeente Haaltert, een gemeenschappelijke subsidieaanvraag ingediend. Ook hier zal Karolien de Roose (N-VA) de huidige stand van zaken opvragen.

Bovendien rijst de vraag of de verschillende klachten die werden neergelegd bij de burgemeester, de schepenen of de politie geregistreerd staan in het klachtenregister. N-VA Ninove hoopt alvast op de gemeenteraad van 25 april duidelijke antwoorden te krijgen die wijzen op een oplossing binnen een redelijke korte termijn.