Cédric Fosse (voorzitter jongerenafdeling) en Heidi Schuddinck (raadslid) van Groen Zottegem

Jong Groen Zottegem pleit voor beleidsplan tegen racisme

Tijdens de gemeenteraad van maart peilde de Groen-fractie naar de stand van zaken met betrekking tot de beleidsvisie aangaande racisme van de stad Zottegem. “De woorden discriminatie, racisme of leeftijdsvriendelijke stad komen geen enkele keer voor in de beleidsnota van de stad, dat is toch wel heel frappant”, zegt Cedric Fosse, voorzitter van Jong Groen Zottegem.

De vraag van Groen kwam er naar aanleiding van de Dag tegen Racisme. “Het is vreemd dat zo’n dag nog moet bestaan: elke dag zou een dag tegen racisme moeten zijn”, zegt Peter Billiet, de voorzitter van Groen Zottegem.“We zijn allemaal van Zottegem. Zottegem wordt een diversere stad dan ooit voorheen. Iedereen telt mee. Een mens is meer dan de optelsom van leeftijd, geslacht, geaardheid, afkomst en socio-economische situatie. Inzet op verdraagzaamheid en gelijkheid is een dagelijkse opdracht en moet deel uitmaken van de beleidsvisie.

“De woorden discriminatie, racisme of leeftijdsvriendelijke stad komen geen enkele keer voor in de beleidsnota van de stad, dat is toch wel heel frappant”, zegt Cedric Fosse, voorzitter van Jong Groen Zottegem.

Op de gemeenteraad van maart polst de Groenfractie naar de stand van zaken met betrekking tot de beleidsvisie van onze stad op dit thema: “Op welke manier de integratie op school wordt ondersteund en discriminatie aangepakt, of er een meldpunt is voor discriminatie op de huisvestingsmarkt, hoe divers het personeelsbeleid is en op welke manier er wordt werk gemaakt van sociale cohesie zodat we niet naast mekaar leven maar met elkaar”

“Discriminatie is dagelijkse kost en de gevolgen zijn niet te onderschatten. Men heeft angst, stress en minder zelfvertrouwen”, zegt Groen-raadslid Heidi Schuddinck. “Belangrijk hierbij is in te zetten op het veranderen van de sociale norm; wie merkt dat anderen uit zijn groep discriminatie afkeuren zal minder geneigd zijn tot discrimineren. Dit is een goed mechanisme tegen discriminatie naast vele andere.”

De jong groenen en de groenen onderstrepen het belang van een uitgewerkt beleidsplan om het structurele en systematische karakter van racisme te doorbreken en positief om te buigen als absolute meerwaarde voor onze stad. “Verschillende steden en gemeenten hebben al een dergelijk plan. Zottegem kan hier ook werk van maken! Waar een wil is, is een weg”, klinkt het nog.