Scheuren in wegdek werden hersteld in Zwalm (Rekegemstraat en Krekelstraat)

In Zwalm werd het stuk van de Krekelstraat en de Rekegemstraat boven aan de Zwalmmolen heraangelegd. Het wegdek vertoonde er scheuren en was op sommige plaatsen meer dan 10cm verzakt.

“Het gevolg van de beweging van de geologische lagen”, verklaart schepen van openbare werken Peter Van Den Haute (N-VA), “Regenwater zakt door de verschillende grondlagen tot het op een quasi ondoordringbare kleilaag komt op 17m diepte. Het zoekt zich dan een weg en zet de bovenliggende lagen in beweging. Hierdoor scheuren en verzakken wegen, maar ook huizen bv. kunnen gaan barsten en verschuiven. Het volledige wegdek werd hier over een lengte van meer dan 100m afgegraven, de nieuwe onderlaag bestaat o.a. uit gewapend beton, wat een betere weerstand biedt tegen deze vorm van geologische erosie. Hopelijk kunnen we nu opnieuw een tijdje verder” aldus nog Van Den Haute.