Ninove herdenkt het einde van de Tweede Wereldoorlog

Niet alleen door de oorlog in Oekraïne krijgt de jaarlijkse gebeurtenis een actueel cachet. Ninove is ook ingegaan op een voorstel van het War Heritage Institute (WHI) om de herinnering aan ‘onze vergeten helden’ van de beide wereldoorlogen levend te houden. Het instituut doet dat onder meer via haar databank www.wardeadregister.be, maar vraagt daarnaast aan de gemeentebesturen om op de lokale begraafplaatsen de gesneuvelden uit de beide wereldoorlogen blijvend te herdenken.

Daarom werd eind 2020 aan een werkgroep met leden van de erfgoedraad en vaderlandslievende verenigingen, gevraagd om op begraafplaatsen en in archieven te speuren naar ‘vergeten helden’ uit WO2 in de verschillende deelgemeenten van Ninove. De werkgroep bracht niet alleen de gesneuvelden in kaart, maar stootte ook op weerstanders, weggevoerden en burgerslachtoffers, geboren en/of wonende in Ninove en deelgemeenten.

©Sophie Richez – Ninove herdenkt het einde van de Tweede Wereldoorlog