© Google

Zottegem stelt in Nieuwstraat studeerruimte ter beschikking

In onze korte-nieuwtjes-reeks ‘Uit de paperassen van ’t stad’ (zie via deze link) kon u eerder reeds vernemen dat door het college van burgemeester en schepenen beslist werd om het gebouw aan de Nieuwstraat 40 waarin vroeger het Centrum voor Streekgeschiedenis ondergebracht was, in te richten als studeerruimte. Studenten kunnen er voor hun examens aan het einde van dit academiejaar gaan blokken van maandag 16 mei e.k. tot donderdag 30 juni.

Dit wordt nu ook meegedeeld in een persbericht dat het stadsbestuur – bijna letterlijk – aan de vooravond van die blokperiode (waarin voor de goed menende student planning en structuur ook niet onbelangrijk zijn) heeft laten verspreiden en waarin er tevens op gewezen wordt dat het noodzakelijk is om een studieplekje te reserveren via Zottegem.be/Studeerruimte. Gevraagd wordt om tijdig te annuleren wanneer men op een gereserveerde dag toch niet aanwezig kan zijn. Er is plaats voor 35 studenten die er dagelijks van 8 tot 22 uur kunnen gaan studeren. In de studeerruimte is er wifi voorzien alsook frigo’s waarin de studenten hun spijs en drank koel kunnen bewaren.

Zoals wij eveneens in onze korte-nieuwtjes-reeks ‘Uit de paperassen van ’t stad’ al aankondigden, zullen studenten ook in deze oud-dokterswoning van wijlen dr. Borremans aan de Nieuwstraat terechtkunnen van 8 augustus tot 9 september met het oog op de tweede zittijd en voor volgend academiejaar is al de periode 12 december – 6 februari 2023 vastgelegd (in het persbericht wordt dit de ‘kerstperiode’ genoemd). Nadat tijdens vroegere examenperiodes onder meer het Hemelrijk, de fuif- en feestzaal Bevegemse Vijvers, het OC Velzeke, de OCMW-kapel en lokalen in de stadsbibliotheek als studeerruimte ter beschikking werden gesteld, is het nu de bedoeling dat deze nieuwe locatie in examentijden een vaste stek wordt voor studenten.