© Google Maps

Fietssuggestiestroken en nieuwe parkeerregeling in de buurt van AZ Sint-Elisabeth

In het centrum van Zottegem zijn er nog heel wat straten waar eenrichtingsverkeer van toepassing is én waar deze regeling zowel voor het autoverkeer als voor de (brom)fietsers geldt. Om het fietsgebruik te stimuleren, wil het stadsbestuur in zo veel mogelijk van die straten het zgn. beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) invoeren, waardoor fietsers en bromfietsers klasse A er dan wel ook in de tegengestelde richting mogen rijden. Dit wordt binnenkort het geval in drie straten in de buurt van het AZ Sint-Elisabeth: de De Colfmackerstraat, Léon Lefèvrestraat en Groenstraat (deel tussen Godveerdegemstraat en Léon Lefèvrestraat). Om er het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer mogelijk te maken, moeten ook enkele flankerende maatregelen genomen worden.

In alle drie straten zal een fietssuggestiestrook aangebracht worden (in de tegengestelde richting van het autoverkeer): in de Groenstraat langs de kant van de woningen, in de Léon Lefèvrestraat langs de kant van de pare huisnummers en in de De Colfmackerstraat langs de kant van de onpare huisnummers. Hiervoor zal weliswaar ook de parkeerregeling moeten aangepast worden. In de Groenstraat zal er niet meer schuin in de zijberm maar langsheen de bermafsluiting moeten geparkeerd worden. In de Léon Lefèvrestraat en de De Colfmackerstraat zullen de parkeerplaatsen naar de overzijde overgebracht worden. In laatstgenoemde straat zal het aantal mogelijke parkeerplaatsen hierdoor zowat gehalveerd worden en zullen er een viertal parkeerplaatsen voorzien zijn ter hoogte van de appartementsgebouwen 4 – 6 alsook één voorbehouden parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte van huisnummer 8. In de Léon Lefèvrestraat zullen er een 16-tal parkeerplaatsen zijn langs de kant van de onpare huisnummers.

In de gemeenteraad van komende maandag 16 mei zullen deze plannen ter bespreking en ter definitieve goedkeuring voorgelegd worden maar de buurtbewoners werden alvast per brief reeds op de hoogte gebracht van deze nakende nieuwe verkeers- en parkeerregeling in hun straat.