Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Het stadsbestuur stelt de fuifzaal Bevegemse Vijvers ter beschikking voor een bedankingsevenement op zaterdag 14 mei voor alle medewerkers van de vaccinatiecampagne van de eerstelijnszone Panacea. De stad neemt ook de retributie voor het gebruik van de fuifzaal op zich.

 

  • Het college van burgemeester en schepenen heeft Zottegem ingeschreven voor deelname aan de vijfde editie van het burgerwetenschapsproject ‘Straatvinken’ (van de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven) waarbij burgers aangemoedigd worden om ditmaal op donderdag 19 mei van 17 tot 18 uur op belangrijke locaties het verkeer te tellen.

 

  • De stad Zottegem heeft tevens ingetekend bij de FOD Financiën om – nadat dit twee jaar niet kon wegens corona – ook in Zottegem opnieuw (fysieke) zitdagen te organiseren waarop burgers dan bij ambtenaren van deze federale overheidsdienst terechtkunnen voor hulp bij het invullen van hun belastingaangifte.

 

  • Er is beslist om het gebouw aan de Nieuwstraat 40 als studeerruimte in te richten. Vroeger was daarin het Centrum voor Streekgeschiedenis ondergebracht (nu in het stadhuis aan de Markt). Studenten zullen er voor hun examens aan het einde van dit academiejaar kunnen gaan blokken van maandag 16 mei e.k. tot woensdag 30 juni en met het oog op de tweede zittijd van 8 augustus tot 9 september (voor volgend academiejaar is ook al de periode 12 december – 6 februari 2023 vastgelegd).
X