De Zwalmbeek ontspringt in Brakel maar mondt uit in de Molenbeek in Velzeke

Onttrekkingsverbod geldt ook voor Zottegemse beken

Door de aanhoudende droogteperiode zonder significante neerslag komen de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen in onze provincie sterk onder druk te staan. Daarom heeft Oost-Vlaams provinciegouverneur Carina Van Cauter een zgn. onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal onttrekkingszones.

Dit onttrekkingsverbod bepaalt dat er tijdelijk geen water mag opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. In Zottegem vallen de Zwalmbeek die ontspringt in Brakel maar uitmondt in de Molenbeek in Velzeke, alsook de Plankebeek op grondgebied Erwetegem onder het verbod. Het onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn.

De huidige drinkwatervoorraden vereisen momenteel nog geen maatregelen qua beperking van het verbruik ervan. Natuurlijk is het altijd een goede ingesteldheid om zuinig om te gaan met leidingwater en op die manier een herhaling te vermijden van de droogteproblematiek van slechts twee jaar geleden toen de natuur en landbouwers in 2020 getroffen werden door een langdurige droogteperiode.